Možnosti One Click Trading Komplexu

 • Exekuce market obchodních operací s uživatelem nastaveným objemem.
 • Monitorování výsledku operací. Pokud se při uskutečňování transakce objeví problém, klient je okamžitě upozorněn v informačním okně, které se automaticky aktivuje v momentě zmáčknutí tlačítka Buy (koupit), nebo Sell (prodat).
 • Permanentní zobrazení typické (současné) Ask a Bid ceny u instrumentů, které používáte. Tyto ceny jsou zobrazeny v tlačítkách při uskutečňování transakce: Ask u tlačítka Buy (nákup), Bid u tlačítka Sell (prodej). Díky tomu víte na jaké ceně můžete uskutečnit plánované operace.
 • Zobrazení dynamiky změny poslední ceny (např. jestli se poslední cena zvedla, nebo zmenšila v porovnání k předchozí). Napravo od každého obchodního okna One Click Trading Komplexu uvidíte šipku. V případě, že směřuje nahoru, je poslední cena vyšší než cena předchozí, v opačném případě je cena nižší než předchozí.
 • Volné pozicování oken programu v oknu s grafy. Všechna obchodní okna mohou být jednoduše posunuta v rámci okna s grafem. Pohyb je zajišťován klasicky za pomoci stisknutí a držení levého tlačítka myši. Pro zobrazení libovolného okna v popředí na něj stačí kliknout.
 • Zavírání určitých obchodních oken v One Click Trading Komplexu. Pokud chcete zavřít obchodní okno, musíte na něm zmáčknout pravé tlačítko myši a v menu zvolit "Zavřít toto okno" (Close this window). Pro opakovaný přístup ke všem oknům programu by měl být vypnut bez uložení a poté se «IFX One Click Trading» rádce znovu propojí s oknem grafu.
 • Nezávislé nastavení a ukládání nastavení více kopií One Click Trading Komplexu ve více oknech grafů. Všechna uživatelská nastavení (včetně umístění obchodních oken, nastavení lotů, zvolených obchodních instrumentů, atd.) jsou aplikována jen na okno s grafem, kde je nastartovaná daná kopie One Click Tradingu.

Nastartování funkce One Click Trading

Poté, co stáhnete instalační soubor IFX OneClickTradingSetup, musíte jej spustit. Poté vyberte jazyk a klepněte na tlačítko OK.

One click trading. Screenshot

Poté musíte nastavit adresář dat, kde budou soubory nainstalovány.

One click trading. Screenshot

Pokud nevidíte obchodní platformu v seznamu, nastavte instalační adresář ručně a klepněte na tlačítko Další.

One click trading. Screenshot

Klikněte na Procházet a nastavte cíl do složky obchodní platformy. Poté klikněte na tlačítko OK a na tlačítko Další.

Pokud nevíte, kde je kořenová složka platformy, můžete vyhledat adresář dat v platformě klepnutím na Soubor -> Otevřít složku dat.

One click trading. Screenshot

Poté klikněte na tlačítko Instalovat.

One click trading. Screenshot

Instalace IFX OneClickTrading je dokončena.

One click trading. Screenshot

Po dokončení instalace spusťte aplikaci InstaTrader. Otevřete okno Navigátor a vyhledejte IFX OneClickTrading v seznamu Expert Advisors. Přetáhněte ji na graf.

One click trading. Screenshot

V rozbalovacím okně vyberte kartu Obecné a zaškrtněte následující možnosti:

 • Umožnit live obchodování;
 • Povolit import DLL;
 • Povolit import externích expertů.

Poté klikněte na tlačítko OK a začněte obchodovat.

One click trading. Screenshot

Během prvního spuštění komplexu uvidíte okno s nastavením programu (to se při dalších spuštěních již nezobrazí), kde si budete moci vybrat obchodní nástroje pro One Click Trading (maximálně 6):

One click trading. Screenshot

Pro každé obchodní okno si můžete vybrat jakýkoliv obchodní instrument. Po ukončení editace nezbytných nastavení zmáčkněte tlačítko "Adapt". Jakmile dorazí požadované informace od serveru, je komplex připraven k práci:

One click trading. Screenshot

Poznámka: Statuts aktivity poradců nemá žádný význam. Jinak řečeno: fungování komplexu nezávisí na tom, jestli jsou "rádci" (advisors) aktivní, nebo ne (jejich tlačítko je zapnuté, nebo vypnuté).

Odkaz na okno s nastaveními

Pro vyvolání okna s nastaveními je třeba zmáčknout pravé tlačítko myši na libovolném z 6ti obchodních oken a v menu, které vyskočí, zvolit možnost "Nastavení"(Settings). Obchodní okna se poté zavřou a aktivuje se okno s nastavením.

Vyvolání okna s nastaveními může být v případě nutnosti změnit obchodní nástroje během práce zapotřebí.

Nezapomeňte, že při znovuzapnutí terminálu se One Click Trading Komplex již nastartuje bez automatické vizualizace okna s nastaveními.

One click trading. Screenshot

Vypnutí One Click Trading Komplexu

Existují 3 způsoby jak vypnout tento komplex:

 • Úplné zavření One Click Trading Komplexu bez uložení nastavení. Pro toto uzavření bez uložení nastavení je třeba zrušit rádce v grafu (pravým tlačítkem klikněte na graf, poté zvolte Rádci/Vymazat). Mimo to je také možné uzavřít okno grafu.
 • Dočasně uzavřít One Click Trading Komplex bez uložení nastavení.

  Dočasné uzavření je vhodné v případě, že potřebujete komplex uzavřít jen na chvíli (bez uložení). Nicméně při dalším spuštění terminálu se objeví okno s nastaveními. Pro tento druh uzavření je třeba zmáčknout "X" na prvním obchodním okně One Click Trading Komplexu, nebo zmáčknout pravé tlačítko myši na kterémkoliv obchodním okně a zvolit "Zavřít Aplikaci"(Close Application).

 • Zavření One Click Trading Komplexu s uložením všech nastavení během vypínání terminálu. Souřasně s ukončením terminálu si One Click Trading Komplex uloží všechna současná nastavení. Díky tomu nebude při dalším spuštění terminálu požadované znovunastavování komplexu a okno s nastaveními se automaticky nezobrazí.

S třetí variantou vypnutí komplexu si One Click Trading ukládá následující nastavení (a poté je znovu načte při dalším zapnutí terminálu):

 • symboly všech obchodních oken zobrazených v programu
 • nastavení počtu lotů ve všech obchodních oknech
 • vzájemné rozvržení oken v relacích k ostatním (v X a Y souřadnicích)
 • vzájemné rozvržení oken v relacích k ostatních (v Z souřadnicích)
 • informace o tom, která obchodní okna jsou aktivní

Některé z těchto možností jsou popsané dále v instrukcích

Nemůžete právě teď mluvit?
Položte vaši otázku v chatu.