empty
 
 
OBCHODOVÁNÍ JEDNÍM KLIKNUTÍM S INSTAFOREXEM

Sekce se zabývá podrobným popisem Obchodování jedním kliknutím, který optimalizuje proces různých obchodních operací v InstaForexu. Na této stránce naleznete i video tutorial, který demonstruje mechanismus Obchodování jedním kliknutím.

Možnosti systému One Click Trading

 • Provedení obchodních operací s objemem, který uživatel nastavil.
 • Monitorování výsledku operací. Pokud se při uskutečňování transakce objeví problém, klient je okamžitě upozorněn v informačním okně, které se automaticky aktivuje v momentě zmáčknutí tlačítka Buy (koupit), nebo Sell (prodat).
 • Permanentní zobrazování ask a bid cen u instrumentů, které používáte. Aktuální ceny se zobrazují v tlačítkách při otevření obchodu: ask u tlačítka buy (nákup), bid u tlačítka sell (prodej). Díky tomu víte, na jaké ceně můžete uskutečnit plánované operace.
 • Zobrazení dynamiky poslední ceny (např. jestli vzhledem k předchozí stoupla, nebo klesla). Napravo od každého obchodního okna One Click Trading Komplexu uvidíte šipku. V případě, že směřuje nahoru, je poslední cena vyšší než cena předchozí, v opačném případě je cena nižší než předchozí.
 • Volné pozicování oken programu v oknu s grafy. Všechna obchodní okna se mohou v rámci okna s grafem jednoduše posunovat, a to klasicky stisknutím a držením levého tlačítka myši. Pro zobrazení libovolného okna v popředí na ně stačí kliknout.
 • Zavírání určitých obchodních oken v systému One Click Trading. Pokud chcete obchodní okno zavřít, musíte na něm zmáčknout pravé tlačítko myši a v menu zvolit „Zavřít toto okno“ (Close this window). Pro opakovaný přístup ke všem oknům programu by měl být vypnut bez uložení a poté se «IFX One Click Trading» rádce znovu propojí s oknem grafu.
 • Nezávislé nastavení a ukládání nastavení více kopií grafů v systému One Click Trading. Všechna uživatelská nastavení (včetně umístění obchodních oken, nastavení lotů, zvolených obchodních instrumentů atd.) platí jen pro okno s grafem, kde je nastartovaná daná kopie One Click Tradingu.

Nastartování funkce One Click Trading

Po stažení instalačního souboru IFX OneClickTradingSetup ho musíte spustit. Poté vyberete jazyk a klepnete na tlačítko OK.

One click trading. Screenshot

Poté musíte nastavit adresář dat, kam budou soubory nainstalovány.

One click trading. Screenshot

Pokud nevidíte obchodní platformu v seznamu, nastavte instalační adresář ručně a klepněte na tlačítko Další.

One click trading. Screenshot

Klikněte na Procházet a nastavte cíl do složky obchodní platformy. Poté klikněte na tlačítko OK a na tlačítko Další.

Pokud nevíte, kde je kořenová složka platformy, můžete vyhledat adresář dat v platformě klepnutím na Soubor -> Otevřít složku dat.

One click trading. Screenshot

Poté klikněte na tlačítko Instalovat.

One click trading. Screenshot

Instalace IFX OneClickTrading je dokončena.

One click trading. Screenshot

Po dokončení instalace aplikaci InstaTrader spusťte. Otevřete okno Navigátor a vyhledejte IFX OneClickTrading v seznamu Expert Advisors. Přetáhněte ji na graf.

One click trading. Screenshot

V rozbalovacím okně vyberte kartu Obecné a zaškrtněte následující možnosti:

 • umožnit live obchodování;
 • povolit import DLL;
 • povolit import externích expertů.

Poté klikněte na tlačítko OK a začněte obchodovat.

One click trading. Screenshot

Během prvního spuštění systému uvidíte okno s nastavením programu (to se při dalších spuštěních již nezobrazí), kde si budete moci vybrat obchodní nástroje pro One Click Trading (maximálně 6):

One click trading. Screenshot

Pro každé obchodní okno si můžete vybrat jakýkoliv obchodní instrument. Po ukončení editace nezbytných nastavení zmáčkněte tlačítko "Adapt". Jakmile dorazí požadované informace od serveru, je systém připraven k práci:

One click trading. Screenshot

Poznámka: Statuts aktivity poradců není důležitý. Jinak řečeno: fungování komplexu nezávisí na tom, jestli jsou "rádci" (advisors) aktivní, nebo ne (jejich tlačítko je zapnuté, nebo vypnuté).

Odkaz na okno s nastaveními

Pro vyvolání okna s nastaveními je třeba zmáčknout pravé tlačítko myši na libovolném z 6ti obchodních oken a v menu, které vyskočí, zvolit možnost "Nastavení"(Settings). Obchodní okna se poté zavřou a aktivuje se okno s nastavením.

Pro změnu obchodních nástrojů v průběhu práce může být potřeba vynucené otevření okna pro nastavení.

Nezapomeňte, že při znovuzapnutí terminálu se systém One Click Trading nastartuje už bez automatické vizualizace okna s nastaveními.

One click trading. Screenshot

Vypnutí systému One Click Trading

Existují 3 způsoby, jak systém vypnout:

 • Úplné zavření systému One Click Trading bez uložení nastavení. Pro toto uzavření je třeba zrušit rádce v grafu (pravým tlačítkem klikněte na graf, poté zvolte Rádci/Vymazat). Mimo to je také možné uzavřít okno grafu.
 • Dočasně uzavřít systém One Click Trading bez uložení nastavení.

  Dočasné uzavření je vhodné v případě, že potřebujete komplex uzavřít jen na chvíli (bez uložení). Nicméně při dalším spuštění terminálu se objeví okno s nastaveními. Pro tento druh uzavření je třeba zmáčknout „X“ v prvním obchodním okně systému One Click Trading nebo zmáčknout pravé tlačítko myši na kterémkoli obchodním okně a zvolit „Zavřít aplikaci“ (Close Application).

 • Zavření systému One Click Trading s uložením všech nastavení během vypínání terminálu. Zároveň s ukončením terminálu se uloží všechna současná nastavení. Díky tomu nebude při dalším spuštění terminálu požadováno znovunastavování systému a okno s nastaveními se automaticky nezobrazí.

S třetí variantou vypnutí komplexu si One Click Trading ukládá následující nastavení (a poté je znovu načte při dalším zapnutí terminálu):

 • symboly všech obchodních oken zobrazených v programu
 • nastavení počtu lotů ve všech obchodních oknech
 • vzájemné rozvržení oken v relacích k ostatním (v X a Y souřadnicích)
 • vzájemné rozvržení oken v relacích k ostatních (v Z souřadnicích)
 • informace o tom, která obchodní okna jsou aktivní

Některé z těchto možností jsou popsány dále v instrukcích.

Nemůžete právě teď mluvit?
Položte vaši otázku v chatu.