empty
 
 

Při použití principu vln na trhu může obchodník v určitém období poskytnout přesnou předpověď cenového chování. Tento typ analýzy trhu může zajistit úspěch v obchodování a může se ukázat jako skutečně účinný nástroj pro profesionálního obchodníka.

Jak použít analýzu vln?

Podle teorie Elliottovy vlny může být na grafu zobrazen pohyb libovolného měnového páru ve formě vln. Vlny jsou rozděleny do tří impulsních vln, které se pohybují s trendem a dvěma korektivními způsoby, které se pohybují v opačném směru. Tyto vlny jsou označeny čísly 1,2,3,4,5. Když se tvorba trendů stává méně aktivní, začne korekce ceny, která je zobrazena třemi vlnami na grafu. Dvě z těchto vln jsou impulzivní a třetí je korektivní. Tyto vlny jsou označeny jako A, B a C.

forex vlnová analýza

Hlavní myšlenkou analýzy vln je to, že pohyb cen je pravidelný; jeden a tentýž vzor se opakuje znovu a znovu. Když obchodníci aplikují analýzu vln na Forexu, mohou předvídat cenový pohyb v určité fázi trendu. Pokud obchodníci vstoupí na trh s pravou vlnou a uzavřou obchod včas, mohou získat zisk. Chcete-li omezit ztráty na Forexu a nastavit úroveň stop-loss správně, měli byste věnovat pozornost délce vln. Zpravidla platí, že čím delší jsou impulzivní vlny, tím delší budou korekční vlny.

Nejtěžší věcí při analýze vln je správné určení typu vlny. Aby bylo možné přesně odhadnout pohyb cen, je třeba oddělit impulzivní a korekční vlny. Obvykle jsou korekční vlny nejtěžší k rozpoznání. Teorie Elliottových vln je použitelná pro jakékoli obchodované aktivum - od akcií a dluhopisů k měnovým párům EUR / USD.

Zpět na seznam článků
Otevřít účet
Otevřít účet
Provést vklad
Provést vklad
Nemůžete právě teď mluvit?
Položte vaši otázku v chatu.