Facebook
 
 

A StayHome általános szerződéses feltételei


1. Általános rendelkezések

  • 1.1 A verseny címe: "Stay Home" (továbbiakban: a Verseny).
  • 1.2 A Versenyt az InstaForex Group szervezi (továbbiakban: Szervező).
  • 1.3 A versenyt hetente tartjuk meg, hétfő 00:00-tól péntek 23:59:59-ig.
  • 1.4 A verseny nyereményalapját az alábbi módon osztjuk szét a nyertesek között:
   • 1. hely – VIP jegy a Borussia Dortmund meccsére;
   • 2. hely – USD 1000;
   • 3. hely – USD 750;
   • 4. hely – USD 500;
   • 5. hely – USD 250;
   • további díj a közösségi médiákon megjelentetett #instahometrading jelöléssel: Borussia Dortmund meccsjegyek.
  • 1.5 Az eredményt szombaton 12:00 órakor hirdetjük meg. A nyári időszámítás az amerikai sztenderdnek megfelelően március második vasárnapján kezdődik és november első vasárnapján ér véget.

2. Részvevők

  • 2.1 Bármely, az InstaForex-nél kereskedési számlával rendelkező részt vehet a hetente tartott versenyen (továbbiakban: Résztvevő).
  • 2.2 Csakis nagykorú (18 fölötti) vehet részt a versenyen.
  • 2.3 Az összes részvevőnek regisztrálnia kell az InstaForex weblapján.
  • 2.4 A részvételhez minden Résztvevőnek demószámlát kell nyitnia.
  • 2.5 A részvevő köteles a valós adatait megadni: a személyazonosságot igazoló dokumentumában szereplő teljes nevet és egy valódi emailcímet.
  • 2.6 Amennyiben egy azonos IP-címről kettő vagy több számla kereskedését észleljük, a Versenyadminisztráció fenntartja a jogot, hogy a tulajdonost/tulajdonosokat kizárja a versenyből. Ezért azt ajánljuk, hogy ne használjon GPRS vagy 3G modemeket.
  • 2.7 A Szervező fenntartja a jogot, hogy indoklás nélkül megtagadja bármely résztvevő regisztrációját a verseny előtt, továbbá a verseny közben és után bármely versenyzőt diszkvalifikálhat, az indok megadásával. A kizárásra ok lehet, ha a versenyző egyidejűleg nagyvolumenű, ellentétes pozíciókat nyit ugyanazon devizapáron, különböző kereskedési számlákon, vagy akár az árjegyzési hibák kihasználása a profit érdekében.
  • 2.8 A versenyre való regisztrációval a résztvevő elfogadja a verseny összes korlátozását és szabályát.
  • 2.9 Közeli rokonok nem vehetnek egyszerre részt a versenyen. Ha egy versenyző regisztrációs adatai valamiben megegyeznek egy másikéval, vállalatunk ezt az egyezést kizárási okként kezelheti.

3. Kereskedési feltételek

  • 3.1 A regisztráció befejeztével a résztvevő demószámlatulajdonossá válik.
  • 3.2 A kezdeti befizetés minden résztvevőnél 50.000 dollár, nem megváltoztatható.
  • 3.3 1:500 tőkeáttétel.
  • 3.4 Az összes nem piaci áron nyitott pozíció törlődik. A Versenyadminisztráció fenntartja egy adott számla diszkvalifikálásának jogát, amennyiben azon nem piaci áron történő kereskedés folyik.
  • 3.5 A résztvevők a verseny bármely állomásán korlátlanul használhatnak Expert Advisor-okat és kereskedési stratégiákat.
  • 3.6  A versenyen egyedül a fő devizapárok és forex keresztdevizák használhatók kereskedési instrumentumként.
  • 3.7 A minimum kereskedési volumen 0,01 lot, a maximum 1 lot.
  • 3.8 A résztvevő bármikor swap-mentessé változtathatja számláját, ha kapcsolatba lép az Ügyfélszolgálattal.
  • 3.9 Naponta legalább 7 pozíciót kell nyitni.
  • 3.10 A pozíciókat csak egy órával a nyitásuk után szabad lezárni.
  • 3.11 A versenyre érvényes többi kereskedési feltétel megegyezik az InstaForex-nél vezetett élőszámlákéival.

4. Eredményhirdetés

  • 4.1 A résztvevők egyenlege a verseny időtartama alatt ingyenesen hozzáférhető a vállalat weblapján.
  • 4.2 A Szervező fenntartja a jogot a résztvevő nyilatkozatainak verseny utáni közzétételére.
  • 4.3 A Szervező a résztvevők lakhelyadatait szintén közzéteheti.
  • 4.4 A verseny eredményeit a lezártát követő 14 napon belül publikáljuk, miután minden ellenőrzési művelet megtörtént.

5. A Győztes kiválasztása

  • 5.1 Az aktuális verseny végén az összes megbízás lezárul az aktuális áron.
  • 5.2 A győztesek a legnagyobb bevétellel rendelkező számlák tulajdonosai lesznek.
  • 5.3 Amennyiben két résztvevő ugyanakkora összegű bevételt szerez, a vállalat dönt, hogy melyik lesz a győztes.
  • 5.4 A győztesek beleegyeznek nevük nyilvánosságra hozatalába.
  • 5.5 A Szervező fenntartja a jogot, hogy bármely résztvevőnek indoklás nélkül megtagadja a regisztrációt, valamint, hogy a verseny közben vagy után diszkvalifikálja, ha a versennyel kapcsolatos csalásról közvetlen bizonyítékot talál.
  • 5.6 A Szervező fenntartja a jogot, hogy megtagadja a díj átadását, ha a résztvevő több számlával versenyez a díjért.

6. Díjátadás

  • 6.1 A versenyzőknek élő kereskedési számlát kell nyitni és hitelesíteni a verseny eredményhirdetése utáni 30 napon belül.
  • 6.2 A díjakat a nyertes hitelesített élő kereskedési számlájára írjuk jóvá.
  • 6.3 A résztvevő vállalja a felelősséget a versenyhez nyitott számlán történő műveletekért, amelyeknek meg kell felelniük az InstaForex szabályzatának.
  • 6.4 A nyert összeget nem lehet felvenni a számláról, de az azzal keletkezett bevételt korlátlanul fel lehet venni.
  • 6.5 A Szervező fenntartja a jogot bármely, már kiadott nyeremény törlésére, ha a versennyel kapcsolatos csalásról közvetlen bizonyítékot talál.
  • 6.6 A kereskedési számláról automatikusan levonódik az összeg, a pénzfelvételi kérelem leadása után. A kérelem elbírálásánál specialistáink döntik el, hogy az egyenlegen rendelkezésre álló összeg egyezik a pénzfelvételre rendelkezésre álló összeggel. Amennyiben ezek nem felelnek meg, a felvételre kért összeg ismét jóváíródik a számlára.
  • 6.7 A nyertes beleegyezik, hogy amennyiben bármely pénzfelvétel történik a számláról, a versenyen nyert összeg teljes értékben törlődni fog.

7. Nyelv

  • 7.1 A szabályzat eredeti nyelve angol.
  • 7.2 A Részvevő kényelme érdekében a Szervező más nyelveken is közzéteszi a szabályzatot. A lefordított változatok csupán tájékoztató jellegűek.
  • 7.3 Ha különböző módon érthető az eredeti, angolul megírt szöveg és annak valamely más nyelvre fordított változata, az eredeti angol szöveg tekintendő érvényesnek.
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.