empty
 
 

Есептеу формуласы

Ағымдағы «нағыз минимумды» (True Low, TL) анықтау. TL — ағымдағы минимумның немесе алдыңғы жабу бағасының ең төменгісі.

TL (i) = MIN (LOW (i) || CLOSE (i – 1))

Ағымдағы жабу бағасы мен ағымдағы шынайы минимум арасындағы айырмаға тең, ағымдағы "Сатып алу қысымын" (Buying Pressure, BP)есептеу.

BP (i) = CLOSE (i) - TL (i)

"Шынайы Диапазонды" (True Range, TR) анықтау. Бұл: ағымдағы максимум және минимум; ағымдағы максимум және алдыңғы жабу бағасы; алдыңғы жабу бағасы мен ағымдағы минимум айырмаларының ең үлкені.

TR (i) = MAX (HIGH (i) - LOW (i) || HIGH (i) - CLOSE (i - 1) || CLOSE (i - 1) - LOW (i))

Есептеудің барлық үш кезеңі үшін BP мәндерінің қосындысын есептеу:

BPSUM (N) = SUM (BP (i), i)

Есептеудің барлық үш кезеңі үшін TR мәндерінің қосындысын есептеу:

TRSUM (N) = SUM (TR (i), i)

Түпкілікті Осциллятордың «шикі мәнін» (The Raw Ultimate Oscillator, RawUO) есептеу:

RawUO = 4 * (BPSUM (1) / TRSUM (1)) + 2 * (BPSUM (2) / TRSUM (2)) + (BPSUM (3) / TRSUM (3))

Түпкілікті Осциллятордың (Ultimate Oscillator, UO) мәнін формула бойынша есептеу:

UO = ( RawUO / (4 + 2 + 1)) * 100, где


MIN — минималды мән;

MAX — максималды мән;

|| — логикалық ИЛИ;

LOW (i) — ағымдағы бардың минималды бағасы;

HIGH (i) — ағымдағы бардың максималды бағасы;

CLOSE (i) — ағымдағы бардың жабылу бағасы;

CLOSE (i — 1) — алдыңғы бардың жабылу бағасы;

TL (i) — Шынайы минимум;

BP (i) — Сатып алу қысымы;

TR (i) — Шынайы диапазон;

BPSUM (N) — N периоды үшін BP мәнінің математикалық қосындысы (1 тең N, i = 7 барға сәйкес; N = 2 болғанда, i = 14 барға; N = 3 болғанда, i = 28 барға сәйкес);

TRSUM (N) — N периоды TR мәнінің математикалық қосындысы үшін (1 тең N, i = 7 барға сәйкес; N = 2 болғанда, i = 14 барға; N = 3 болғанда, i = 28 барға сәйкес);

RawUO — Түпкілікті Осциллятордың «шикі мәні»;

UO — Түпкілікті Осциллятордың мәні.

Саудада қолдану

Ultimate Oscillator қабылданатын мәннің 0-ден 100 пайыз аралығында ауытқитын техникалық талдау осцилляторы екенін ескерсек, Түпкілікті Осциллятордың негізгі сызығын нарықтың қайта сатып алу/қайта сату көрсеткіші ретінде қарастыруға болады: егер индикатор 70 деңгейінен жоғары мәнді көрсетсе, онда нарық сатып алу кезеңінде тұр және жуық арада бұрылыс болуы мүмкін. Егер индикатордың мәндері 30 деңгейінен төмен кетсе, онда жуық арада активтің бағалары өсе бастауы мүмкін.

Осы әдісті Ultimate Oscillator-мен (техникалық талдаудың кез-келген осцилляторын) жұмыста қолданған жағдайда, Gambler’s Fallacy* факторын ескеру керек.

Автор Ларри Вильямс ұсынған, осы индикаторды пайдалана отырып, саудалаудың бұл әдісі жоғарыда сипатталғанға қарағанда басқа тәсілді талап етеді, алайда ол қазіргі валюта нарығындағы саудада ең өзектісі болып табылады:

  • егер бағаның өсуі кезінде Ultimate Oscillator-да аю алшақтығы қалыптасса және индикатордың көрсеткіші 50 деңгейінен төмен түссе, қысқа позицияларды ашу керек. Баға 30 төмен түскенде қысқа позицияларды жабу керек;
  • егер бағаның түсуі кезінде Ultimate Oscillator-да бұқа қосылысы қалыптасса және индикатордың көрсеткіші 50 деңгейінен жоғары өссе, ұзын позицияларды ашу керек. Баға 70 деңгейінен асқанда ұзын позицияларды жабу керек.
Ultimate Oscillator

ИнстаФорекс Ultimate Oscillator индикаторының параметрлері

fastperiod = 7

middleperiod = 14

slowperiod = 28

fastK = 4

middleK = 2

slowK = 1

Жүктеу


Тізімге оралу
Қазір сіз телефон арқылы сөйлесе алмайсыз ба?
Сұрағыңызды чатта қойыңыз.