Sebelum berdagang dengan akaun nyata, kami mencadangkan anda membuka satu akaun pendidikan, yang tiada banyak bezanya daripada akaun nyata, kecuali keuntungan dan kerugian dalam kes ini adalah maya.

Apabila anda bekerja dengan satu akaun demo, anda tidak menanggung risiko kehilangan wang dan boleh melakukan perkara berikut:

Langkah-langkah untuk membuka akaun demo:

1. It is only possible to open an account with a trader's terminal.

2. Setelah fail persediaan dimuat turun, sila pasang program.

3. Setelah program dipasang, sila buka terminal. Sekarang anda boleh membuka akaun. Dalam menu teratas, bawah File ->, sila pilih perkara Open Account.4. Sila isi borang pendaftaran. Tentukan jenis akaun yang ingin anda buka. Pilih jumlah deposit awal untuk akaun pembelajaran. Jumlah tersebut akan terus masuk kedalam akaun pembelajaran sebagai akaun maya secara automatik untuk kajian anda, serta dikira di dalam terma-terma wang maya. Jumlah deposit adalah dalam bentuk USD.5. Setelah semua ruangan diisi dengan betul, dan anda telah membuat tetapan anda, pastikan 'Receive news via email' disemak, kemudian butang 'NEXT' hendaklah kelihatan aktif. Tekan 'LAIN' dan teruskan. Hasilnya, anda akan menerima nombor akaun anda dan katalaluan. Sila ingat dan simpan ditempat yang selamat.

Anda boleh mempunyai sebanyak mana akaun demo yang anda mahu, oleh itu anda boleh membuka satu akaun demo yang baru untuk merancang strategi baru di terminal anda dengan akaun pembelajaran anda.


Memulakan perdagangan
tanpa risiko dan pelaburan
Dengan Bonus Permulaan baru $1000