empty
 
 

De technische indicator Range Expansion Index werd ontwikkeld door Thomas DeMark en werd in zijn boek ‘The New Science of Technical Analysis’(Thomas R. DeMark, The New Science of Technical Analysis, John Wiley&Sons, Inc., 1994) gepresenteerd. Dit is een technische indicator, namelijk een oscillator, die kan worden toegepast op de valuta-, aandelen-en grondstoffenmarkten.

Formule

Voor elke dag worden twee bedragen berekend. Eén daarvan is de voorwaardelijke som van de "sterke" prijsveranderingen:

S1 = Som(k, j=1) n(j)m(j)s(j)

waar "k" is de periode van berekening (meestal 8), een eerste voorwaarde is:

als ((High[j - 2] < Close[j - 7]) && (High[j - 2] < Close[j - 8]) && (High[j] < High[j - 5]) && (High[j] < High[j - 6])) n(j) = 0, anders n (j) = 1

m(j) is een tweede voorwaarde:

als ((Low[j - 2] > Close[j - 7]) && (Low[j - 2] > Close[j - 8]) && (Low[j] > Low[j - 5]) && (Low[j] > Low[j - 6])) m(j) = 0, anders m(j) = 1

en s(j) is de prijs veranderingsparameter:

s(j) = High[j]-High[j-2]+Low[j] - Low[j-2]

Het tweede bedrag wordt als volgt berekend:

S(2) = Som(k, j=1) |High[j]-High[j-2]|+|Low[j] - Low[j-2]|

Voor elke beursdag wordt de waarde van de indicator berekend:

REI = S1/S2*100

Toepassing bij het traden

De Range Expansion index kan in korte termijn en lange termijn tijdsbestek worden gebruikt als extra oscillator, die vermoedelijke extreme koersbewegingen aangeeft.

Deze indicator fluctueert binnen het bereik van +100 tot -100 procent. Als haar waarden boven de +60 komen dan zijn dit overbought marktomstandigheden en is een mogelijke prijsomkering op korte termijn mogelijk. Indicator waarden van boven +60 suggereren dat aankopen domineren. Wanneer REI onder het -60 niveau daalt, geeft dit aan dat de prijs in een bepaald tijdsbestek aanzienlijk is gedaald en herstel mogelijk is.

Interessant genoeg is dat de indicator in de neutrale zone van de vlakke markt(wanneer de prijs zijwaarts beweegt) blijft: in het gebied van -60 tot +60. Deze eigenschap werd door de ontwikkelaar Thomas DeMark aan de indicator toegevoegd. Het werkt effectief op de huidige financiële markten: als er een zijwaartse beweging is zal REI geen extremen genereren in de overbought of oversold zones, zodat het geen valse omkeringsignalen veroorzaakt als ze zouden worden gecreëerd door de markt.

Als de indicator wordt gebruikt onder H4 tijdsbestek, wordt aanbevolen de standaard instellingen te verhogen van 8 tot 12, om valse signalen weg te nemen.

Traden op basis van signalen van de indicator(extremen in de overbought of oversold zones) zou samen met de filter moeten plaatsvinden, die de gevormde signalen selecteert. Eén van de eenvoudigste en relevantste methoden van filteren is het gebruik van de 50 periode Simple MA. In dit verband moet het volgende trading schema worden toegepast:

- Een korte termijn positie wordt geopend als Rei het extreme boven het +60 niveau genereert en de prijs onder SMA (50) is.
- Een lange termijn positie wordt geopend als Rei het extreme onder het -60 niveau genereert en de prijs boven SMA (50) is.

Een dergelijke filter vermindert het totale aantal deals bijna met een derde, echter met uitzondering van trades met middellange termijn trend. Dit heeft een positief effect op het resultaat van trades.

Range Expansion Index

InstaForex REI parameters

REI_periode = 8

Downloaden


Terug naar de lijst
Kan u nu niet praten?
Stel uw vraag in de chat.
Widget callback