Registrovat se jako partner
Přihlášení partnera
Open an affiliate account has been opened
Account:
Password:

Your password has been also sent to the provided email address.

API grafy

V rámci strategie rozvoje a s cílem poskytnout svým partnerům ty nejrelevantnější a nejvhodnější systémy a technologie, InstaForex broker nabízí novou službu zobrazování grafů měnových párů - API grafy. Díky této službě může partner umístit na svůj webový zdroj graf zobrazující online změny cen určitého měnového páru. API grafy od InstaForexu jsou pohodlným a užitečným nástrojem moderního obchodníka, který navíc dokonale podtrhne důležitost Vašeho zdroje. Tato služba umožňuje pracovat s požadavky vytvořenými v C# a PHP. Můžete si stáhnout a prozkoumat typická použití API grafů od InstaForexu. Příklady C# a PHP kódů jsou nyní k dispozici ke stažení. Rozhraní API grafů je k dispozici ve formátu OHLC (schodový graf), který lze použít k vykreslení grafů různých typů (japonské svíčkové grafy, sloupcové a liniové grafy), a také pro velké množství finančních nástrojů a různé časové rámce. Společnost InstaForex nepřestává vyvíjet nové a aktuální služby, díky nimž je práce našich klientů a partnerů efektivnější a pohodlnější.

Tento dokument obsahuje příklady použití pro nejrozšířenější programovací jazyky.

Příklad PHP:

$params = array( 'chartRequest' => array( 'From' => 0, #od kterého okamžiku bude prováděno vyhledávání svíček
'To' => 1351620300, #do kterého okamžiku bude prováděno vyhledávání svíček
'Symbol' => "EURUSD", #měnový pár, o kterém budou přijímána historická data
'Type' => "MN" #typy svíček. Možné časové rámce: MN, W1, D1, H4, H1, M30, M15, M5, a M1
)
);

$client = new SoapClient('https://client-api.instaforex.com/soapservices/charts.svc?wsdl);
try
{ print_r($client->GetCharts($params), true); }
catch(SoapFault $fault)
{ echo $fault->faultstring; }

Příklad C#:

var sc = new ChartServiceClient();
try
{ var candles = sc.GetCharts(new ChartRequest{From = 0, To = 1351620300, Symbol = "EURUSD", Type = ChartType.MN});
foreach (var candle in candles) Console.WriteLine("Timestamp: {0}; Open: {1}", candle.Timestamp, candle.Open);
}
finally
{ if(sc.State != CommunicationState.Closed)
sc.Abort();
}
See also
InstaForex portál pro partnery © Copyright 2007-2021
Obchodování na Forexu s InstaFintech Group