Zaregistrujte sa ako partner
Prihlásenie pre partnerov
Open an affiliate account has been opened
Account:
Password:

Your password has been also sent to the provided email address.

API na grafy partnera

Ako súčasť stratégie rozvoja s cieľom poskytnúť svojim partnerom najrelevantnejšie a najpraktickejšie systémy a technológie, ponúka broker InstaForex novú službu API na grafy partnera – grafy menových párov. Vďaka tejto službe si partner môže na svoj zdroj umiestniť graf online pohybov cien konkrétneho menového páru. API na grafy od spoločnosti InstaForex sú praktickým a užitočným nástrojom moderného obchodníka, ktorý dokonale zvýrazní dôležitosť vášho zdroja. Táto služba dokáže spracovať požiadavky vytvorené v C#, ako aj v PHP. Môžete si stiahnuť a preštudovať typické príklady využitia API na grafy spoločnosti InstaForex. Môžete si stiahnuť príklady kódov pre C# a PHP. API na grafy sú poskytované vo formáte OHLC, ktorý je možné použiť na vykreslenie grafov rôznych typov (japonská sviečka, stĺpec, čiara), množstvo finančných nástrojov a rôzne časové rámce. Spoločnosť InstaForex neprestáva vyvíjať nové a aktualizované služby, vďaka ktorým môžu naši klienti a partneri pracovať efektívnejšie a pohodlnejšie.

V tomto dokumente nájdete príklady použitia v najrozšírenejších programovacích jazykoch.

Príklad PHP:

$params = array( 'chartRequest' => array( 'From' => 0, #odkedy sa majú hľadať sviečky
'To' => 1351620300, #dokedy sa majú hľadať sviečky
'Symbol' => "EURUSD", #menový pár, o ktorom budú vyhľadané historické údaje
'Type' => "MN" #typ sviečky. Možné hodnoty: MN, W1, D1, H4, H1, M30, M15, M5 a M1
)
);

$client = new SoapClient('https://client-api.instaforex.com/soapservices/charts.svc?wsdl);
try
{ print_r($client->GetCharts($params), true); }
catch(SoapFault $fault)
{ echo $fault->faultstring; }

Príklad C#:

var sc = new ChartServiceClient();
try
{ var candles = sc.GetCharts(new ChartRequest{From = 0, To = 1351620300, Symbol = "EURUSD", Type = ChartType.MN});
foreach (var candle in candles) Console.WriteLine("Timestamp: {0}; Open: {1}", candle.Timestamp, candle.Open);
}
finally
{ if(sc.State != CommunicationState.Closed)
sc.Abort();
}
See also
Portál InstaForex pre partnerov © Copyright 2007-2021
Obchodovanie na Forexe so skupinou InstaFintech