Đăng ký làm đối tác
Đăng nhập đối tác

Lịch API

InstaForex đề xuất các đối tác của mình đánh giá một công cụ tiếp thị đa chức năng mới - Lịch API từ trang web chính thức của nhà môi giới. Với sự giúp đỡ của dịch vụ này, các đối tác của công ty có thể đặt Forex calendar trên các tài nguyên của họ để nhận được tin tức kinh tế quan trọng nhất, phân tích dữ liệu, dự báo và bình luận sự kiện trực tuyến. Xin lưu ý rằng, khi gửi yêu cầu bằng tài khoản liên kết hợp lệ, bạn sẽ nhận được lịch cho các tuần hiện tại và tương lai. Đối với tài khoản liên kết hợp lệ, tham số "thực tế" sẽ bị xóa khỏi một mẩu tin tức 5 phút sau khi được phát hành. Khi gửi một yêu cầu với tài khoản liên kết không hợp lệ hoặc không tồn tại, bạn sẽ nhận được lịch cho các tuần hiện tại và tương lai với 40% tin tức. Tham số "thực tế" sẽ bị xóa một giờ sau khi tin tức được phát hành. Lịch API là một công cụ nhỏ gọn không thể thiếu, hữu ích và được thiết kế đặc biệt cho các đối tác của chúng tôi. Nó sẽ nâng cao tài nguyên của bạn làm cho nó trở nên thực tế và hấp dẫn hơn. InstaForex cung cấp cho khách hàng và đối tác của mình các dịch vụ đủ điều kiện nhất để đáp ứng tất cả các yêu cầu của dịch vụ thị trường Forex hiện đại.

tài liệu chứa các ví dụ về các ứng dụng cho hầu hết các ngôn ngữ lập trình được sử dụng rộng rãi.

Ví dụ C#

var sc = new CalendarServiceClient();
try
{ var news = sc.GetCalendar(Lang.En, new Account {Login = 123, Password = "qweqwe"});
sc.Close();
}
finally
{ if(sc.State != CommunicationState.Closed)
sc.Abort();
}

Ví dụ PHP

require_once('nusoap.php');

$client = new soapclient('https://client-api.instaforex.com/soapservices/Calendar.svc?wsdl', true);

if ($err = $client->getError())
echo $err;
$parameters = array(
'lang' => {Ngôn ngữ},
'account' => array( 'login' => {Đăng nhập của bạn},
'password' => {Mật khẩu của bạn}
)
);

$result = $client->call('GetCalendar', $parameters);

if ($client->fault) { echo 'Error';
print_r($result);
}
else {
if ($err = $client->getError()) {
echo $err; }
else {
echo 'Result - ';
print_r($result);
}
}
Xem thêm
Cổng thông tin InstaForex cho các đối tác © Copyright 2007-2023
Giao dịch trên Ngoại hối với Tập đoàn InstaFintech