https://www.instaforex.com/partners/
Đăng ký làm đối tác
Đăng nhập Đối tác

Hệ thống PAMM

Hệ thống PAMM của InstaForex là một công nghệ quản lý đáng tin với một trader quản lý tiền của các nhà đầu tư thông qua một tài khoản quản lý.

Chương trình liên kết của InstaForex cung cấp cơ hội để có được lợi nhuận mà không phải chịu bất cứ rủi ro nào bằng việc giới thiệu hệ thống PAMM đến các nhà đầu tư. Giới thiệu được các nhà đầu tư đầu tư vào, bạn sẽ nhận được một phần lợi nhuận của trader quản ký nếu trader quản lý nhận được cổ tức từ các đầu tư mà bạn giới thiệu.

Nếu bạn đã là đối tác của InstaForex, bạn không cần phải đăng ký thêm lần nữa để trở thành đối tác PAMM. Bạn chỉ cần chọn dự án PAMM với tiềm lực đầu tư lớn nhất theo ý kiến của mình và dẫn link liên kết của bạn đến nó. Một ưu điểm khác của việc mở tài khoản liên kết chung là khả năng thu hút các nhà đầu tư với các tài khoản đồng đô la Mỹ, đồng ruble, và đồng euro.

Nếu bạn muốn làm liên kết tài khoản giao dịch, bạn chỉ cần làm theo quy trình đăng ký đơn giản ở phần hệ thống PAMM trong Tủ khách hàng của mình. Sau đó trong phần Giám sát, bạn phải kích hoạt Trở thành tùy chọn đại diện cho các dự án chọn. Điều đặc biệt của loại quan hệ đối tác này là chỉ thu hút đầu tư đối với tiền của tài khoản giao dịch của bạn.

Một đặc điểm khác của quan hệ đối tác PAMM với InstaForex là việc sử dụng đa chức năng của nó. Nếu khách hàng mà bạn giới thiệu không trở thành nhà đầu tư trong các dự án PAMM mà bạn trình bày mà bắt đầu giao dịch độc lập, bạn cũng sẽ nhận được một khoản hoa hồng liên kết cố định.

Thông qua việc giám sát biểu hiện của các trader quản lý, bạn có thể chọn ra các dự án đầu tư thành công nhất để thu hút đầu tư vốn và nhận một phần thưởng dành cho đối tác PAMM cho mỗi dự án PAMM. InstaForex sẽ cung cấp cho các đối tác của mình các công cụ để đặt trên nguồn website bên thứ ba cho mỗi tài khoản PAMM được chọn.

Cách thức chính để thu hút các nhà đầu tư về một dự án PAMM là một link liên kết, cái mà có thể đính trong nhiều tài liệu quảng cáo khác nhau: biểu ngữ, các công cụ,...

Link liên kết PAMM như sau:

https://www.instaforex.com/vi/pamm_monitoring.php?user=PAMM_TRADER'S_ACCOUNT&x=AFFILIATE CODE.

Do thực tế là chức năng của link liên kết dựa trên việc lưu một mã liên kết trong các cookies, đại lý đầu tư là đối tác đó, chủ sở hữu của mã trong các cookie của trình duyệt khách hàng tại lúc gửi tiền vào một dự án PAMM. Do đó, để giữ các nhà đầu tư mà bạn giới thiệu trong nhóm liên kết của mình, họ phải truy cập theo link liên kết của bạn.

Nếu bạn muốn làm các nhà đầu tư gửi tiền vào nhiều tài khoản PAMM cùng lúc, bạn có thể dùng các link khác nhau, như:

Trong đó, XXXXXXX, AAAAAAA, và BBBBBBB là các tài khoản của các trader PAMM mà bạn chọn.

Các bước để nhận phần thưởng trong chương trình liên kết của hệ thống PAMM:

Cổng thông tin dành cho đối tác của InstaForex © Copyright 2007-2023
Trademarks of the InstaFintech group of companies