empty
 
 

Warunki konkursu "Realne Skalpowanie"

I. Postanowienia ogólne

 • 1. Nazwa konkursu «Realne Skalpowanie InstaForex» (dalej - Konkurs).

  2. Konkurs jest zorganizowany przez spółkę InstaForex(dalej - Organizator).

  3. Konkurs jest comiesięczny i przeprowadza się każdy miesiąc od 00: 00 po terminalowym czasie pierwszego poniedziałku miesiąca do 23: 59: 59 ostatniego piątku miesiąca.

  4. Rejestracja na następny comiesięczny konkurs spełniać się od 00: 00 (po terminalowym czasie) pierwszego dnia aktualnego konkursu do 23: 00 (po terminalowym czasie) pierwszego dnia następnego konkursu.

  5. Fundusz nagród każdego comiesięcznego konkursu wynosi 6000 USD, które rozdzielają się wśród zwycięzców w ten sposób:

  • - 1 nagroda – 2000 USD;
   - 2 nagroda – 1500 USD;
   - 3 nagroda – 1000 USD;
   - 4 nagroda – 500 USD;
   - 5 nagroda – 400 USD;
   - 6 nagroda – 300 USD;
   - 7 nagroda – 200 USD;
   - 8 nagroda – 100 USD;

II. Uczestnicy

 • 1. Brać udział w konkursie mogą osoby, które ukończyły 18 lat.

  2. Każdy uczestnik konkursu musi przejść rejestrację na stronie internetowej spółki InstaForex.

  3. Dla uczestnictwa w każdym comiesięcznym konkursie Uczestnikiem otwiera się oddzielne DEMO konto.

  4. Uczestnik akceptuje konieczność wpisania podczas rejestracji prawdziwych danych, pełnego imienia według dokumentu, który potwierdza tożsamość osoby, czynnego kontaktowego adresu elektronicznego.

  5. W przypadku ujawnienia, że handel na dwóch i/albo więcej rachunkach prowadzi się z jednego IP, administracja ma prawo dyskwalifikować posiadacza(-li) tych kont, w związku z czym nie polecamy stosowanie GPRS - i 3G-modemów.

  6. Organizator ma prawo do odmówienia rejestracji Uczestnikowi bez wyjaśnienia przyczyn i dyskwalifikować Uczestnika w trakcie, albo po zakończeniu przeprowadzenia Konkursu z wyjaśnieniem przyczyn. Przyczyną dyskwalifikacji może posłużyć otwarcie na różnych kontach różnych dużych transakcji w tym samym czasie na te same pary, a także wykorzystanie usterek w potoku notowań dla uzyskania gwarantowanego dochodu.

  7. Rejestrując się w konkursie, Uczestnik konkursu akceptuje wszystkie ograniczenia i regulamin, które obowiązyją w konkursie.

  8. W konkursie jest zakazane uczestnictwo rachunków bliskich krewnych. Jeżeli jakiekolwiek z rejestracyjnych danych rachunku Kandydata na nagrodę zgadzają się z rejestracyjnymi danymi innego Kandydata na nagrodę, Spółka ma prawo kwalifikować ten zbieg jako podstawę dla dyskwalifikacji.

III. Warunki transakcyjne

 • 1. Po rejestracji w konkursie uczestnik otrzymuje konkursowe DEMO- konto.

  2. Startowy depozyt wynosi 20 000.00 USD dla wszystkich Uczestników i nie może być zmieniony.

  3. Dźwignia 1:500.

  4. Wszystkie handlowe zlecenia, które są zakładane za nierynkowymi cenami, będą odwołane. Również administracja konkursu ma prawo do dyskwalifikacji rachunku, jeśli na nim jest ujawniony handel za nierynkowymi cenami.

  5. Uczestnicy konkursu mogą stosować handlowe doradcy i dowolne handlowe strategie bez jakichkolwiek ograniczeń.

  6. Dla dokonania handlowych operacji są dostępne tylko główne Pary walutowe i pary cross - kursów.

  7. Minimalny rozmiar transakcje wynosi 0.01, maksymalny - 1 lot. Krok wynosi 0.01 lotu.

  8. Uczestnik konkursu może zmienić swój rachunek handlowy na Swap - Free za pomocą skontaktowania się z pomocą techniczną.

  9. Maksymalna liczba jednocześnie otwartych transakcji, łącznie z odłożonymi zlecenieami, wynosi 5.

  10. Poziom Stop Out jest równy 10%.

  11. Wszystkie inne warunki transakcyjne dla konkursowych rachunków są analogiczne warunkom transakcyjnym dla rzeczywistych rachunków handlowych w spółce InstaForex.

IV. Publikacja wyników

 • 1. W ciągu całego Konkursu Ilość środków na rachunkach Uczestników znajduje się w wolnym dostępie dla przeglądu na stronie internetowej spółki.

  2. Organizator ma prawo do publikacji historii rachunków Uczestników po zakończeniu konkursu.

  3. Publikacja może dotyczyć statystyki krajów i regionów, z których pochodzi rejestracja konkursowych rachunków uczestników.

  4. Wyniki Konkursu ukazują się w ciągu 30 dni po jego zakończeniu i przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych wyryfikacji.

V. Wyłonienie zwycięzców

 • 1. Po zakończeniu aktualnego konkursu, wszystkie transakcje uczestników konkursu automatycznie zamykają się z aktualnymi cenami.

  2. Posiadaczy największych depozytów będą uznane za zwycięzców.

  3. W przypadku jeśli dwoje Uczestników mają jednakowy Wielkość depozytu według wyników konkursu, decyzję o podziale miejsc między tymi dwoma Uczestnikami podejmuje Organizator.

  4. Zwycięzcy konkursu akceptują publikację ich nazwisk i imion.

  5. Dla uzyskania nagrody każdemu z zwycięzców należy wykonać warunek: niemniej 5% od ogólnego dochodu musi być otrzymano od wyniku handlu po każdej z par GBPUSD oraz GBPJPY.

  6. Jeden i ten sam uczestnik nie miał prawa pretendować na nagrodę aktualnego konkursu w przypadku zwycięstwa w poprzednim. Jeśli on zajmuje premiowe miejsce w drugim konkursie po kolei, jego nagroda przechodzi następnemu według listy uczestnikowi, a szereg zwycięzców porusza się na dół, zaczynając z jego miejsca.

  7. Organizator ma prawo do odmówienia Uczestnikowi w rejestracji bez wyjaśnienia przyczyn i dyskwalifikować Uczestnika w trakcie lub po zakończeniu przeprowadzenia Konkursu na podstawie bezpośrednich i pośrednich dowodów prób przeprowadzenia Uczestnikiem jakichkolwiek machinacji odnośnie funduszu nagród.

VI. Uzyskanie nagrody

 • 1. Zwycięzcy muszą otworzyć i sprawdzić konto w ciągu 30 kalendarzowych dni po ogłoszeniu wyników konkursu.

  2. Premiowe środki będą zaliczone na weryfikowany rachunek handlowy, który otwiera się przez klienta.

  3. Zwycięzca akceptuje działalność na rzeczywistym rachunku handlowym, który otwiera się przez administrację konkursu, działalność przyznaje się dokonaną przez niego i reguluje się odpowiednio do transakcji i reguł Spółki InstaForex.

  4. Wszystkie nagrody, łącznie z pierwszym miejscem, nie można pobierać, jednak może być pobrany dochód, otrzymany ponad sumę nagrody.

  5. Organizator ma prawo do uznania przedtem nadrody za nieważną i taką, która podporządkowuje się skasowaniu na podstawie bezpośrednich i pośrednich dowodów prób przeprowadzenia Uczestnikiem jakichkolwiek machinacji, skierowanych na pranie konkursowych środków.

  6. Pobieranie środków z rachunku handlowego odbywa się automatycznie po składaniu wniosku do wypłaty środków. Sprawdzenie bilansu rachunku handlowego i wolnych środków (free margin) na zgodność zgłoszeniu wypłaty dokonywane bezpośrednio podczas przetwarzania wniosku przez specjalistów działu finansowego. W przypadku niezgodności oświadczone środki wracają się na rachunek handlowy.

  7. Spółka ma prawo do nienaliczania nagrody jeżeli na jednym lub kilku rachunkach klienta odbywa się gromadzenie premiowych środków.

VII. Język Warunków Akcji

 • 1. Głównym językien warunków jest język angielski.

  2. Dla wygody klientów Spółka może zapewnić tłumaczenie warunków Akcji w innych językchi. To tłumaczenie nosi wyjątkowo informacyjny charakter.

  3. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między anglojęzyczną wersją prawdziwych warunków Akcji i ich tłumaczeniem, za priorytetową uważa się anglojęzyczna wersja.

Nie możesz teraz rozmawiać przez telefon?
Zadaj pytanie na czacie.