empty
 
 
Francusko-brytyjskie stosunki bankowe mogą ulec pogorszeniu

Francusko-brytyjskie stosunki bankowe mogą ulec pogorszeniu

Stosunki między Wielką Brytanią a Francją od zawsze były kruche. Jednakże przez wiele lat kraje te nie miały prawie żadnego powodu do sporu. Jednakże Brexit stał się jabłkiem niezgody pomiędzy tymi dwoma państwami. Paryż jest zdania, że Londyn nie wywiązuje się ze zobowiązań podjętych w ramach podpisanego porozumienia po Brexicie.

W związku z tym Francja grozi zablokowaniem przepisów, które zezwalają brytyjskim firmom finansowym na prowadzenie działalności w UE, motywując to tym, że kraj ten nie przestrzega swoich zobowiązań w zakresie rybołówstwa. "Wielka Brytania musi wydać licencje, zezwolenie na dostęp do swoich wód w celu połowu ryb, taka była umowa" - powiedział francuski zastępca ministra ds. europejskich Clement Beaune. Podejrzewa, że Wielka Brytania nie wywiązuje się z własnych zobowiązań, a mianowicie nie zapewnia statkom rybackim z krajów UE swobodnego dostępu do brytyjskich wód terytorialnych zgodnie z porozumieniem brexitowym. Ostrzegł, że może to spowodować zastosowanie środków odwetowych w innych sektorach, w tym w usługach finansowych. Obecnie Londyn nie wydał jeszcze licencji połowowej. A więc, jeśli ta sytuacja odbije się negatywnie na francuskich rybakach, ucierpią również bankierzy w Wielkiej Brytanii. "W myśl zasady quid pro quo" - podkreślił.

Beaune był jednym z najbardziej zagorzałych przeciwników Brexitu. Nalegał na utrzymanie UE takiej, jaka była, bez żadnych podziałów. Wbrew sprzeciwom Wielka Brytania opuściła blok w styczniu 2020 r. Do końca 2020 r. obowiązywał specjalny okres przejściowy. W tym czasie większość dotychczasowych przepisów regulacyjnych została utrzymana. Od 2021 roku zapisy dwustronnej umowy Brexit określają relacje pomiędzy Wielką Brytanią a UE.

Wróć

Zobacz również

Nie możesz teraz rozmawiać przez telefon?
Zadaj pytanie na czacie.