empty
 
 
Opublikowano dane dotyczące wzrostu dochodu rozporządzalnego na jedną osobę w Chinach

Opublikowano dane dotyczące wzrostu dochodu rozporządzalnego na jedną osobę w Chinach

Dochód rozporządzalny na jedną osobę w Chinach na koniec pierwszego półrocza 2021 roku wzrósł do 26 265 juanów, czyli do 4,08 tysięcy dolarów. Jednocześnie wzrost nominalny w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wyniósł 10,4%. Natomiast wzrost realny z uwzględnieniem czynnika cenowego zatrzymał się na poziomie 9,7%.

Dochód na jedną osobę w miastach wyniósł 35 946 juanów, czyli 5,58 tysięcy dolarów, przy nominalnym wzroście 9,5% i realnym z uwzględnieniem czynnika cenowego - 8,7%. Dochód rozporządzalny per capita mieszkańców wsi wyniósł 13 726 juanów, czyli 2,13 tysięcy dolarów, przy nominalnym wzroście 11,6% i realnym - 11,2%.

Chiński rząd zamierza do 2035 roku doprowadzić PKB per capita do poziomu krajów średnio rozwiniętych (takich jak Hiszpania, Grecja czy Portugalia), co ogłosił w październiku ubiegłego roku.

Według danych Banku Światowego w 2018 roku PKB na mieszkańca w Chinach wyniósł 9 770,85 dolarów (biorąc pod uwagę półtora miliarda ludności). W Hiszpanii ten wskaźnik wyniósł 30 370,89 dolarów, w Portugalii - 23 407,91 dolarów, w Grecji - 20 324,25 dolarów.

Wróć

Zobacz również

Nie możesz teraz rozmawiać przez telefon?
Zadaj pytanie na czacie.