empty
 
 
Globalny dług publiczny sięga 88 bilionów dolarów

Globalny dług publiczny sięga 88 bilionów dolarów

Rekordowy wzrost światowego długu publicznego do 88 bilionów dolarów wywołał obawy na całym świecie.

Globalny dług publiczny to suma wszystkich pożyczek wszystkich krajów. Dziś na liście pożyczkobiorców znajduje się każde państwo. Eksperci wymieniają pandemię koronawirusa, a dokładniej politykę pieniężną przyjętą przez czołowe światowe banki centralne, jako główną przyczynę gwałtownego wzrostu globalnego zadłużenia państwowego. Niskie stopy procentowe, programy stymulacyjne na dużą skalę i brak pieniędzy w walce z COVID-19 skłaniają kraje do zaciągania pożyczek. Niektóre z nich, znajdując się w trudnym położeniu, są do tego zmuszone. Według ekspertów Instytutu Finansów Międzynarodowych takie sytuacje doprowadziły do dużego zadłużenia niektórych państw.

Vitor Gaspar, szef polityki fiskalnej MFW, mówi, że dług publiczny wynosi obecnie 88 bilionów dolarów, czyli blisko 100% globalnego produktu krajowego brutto. Oczekuje się, że w latach 2021 i 2022 dług publiczny będzie spadał o około 1 p.p. PKB każdego roku, po czym powinien ustabilizować się na poziomie ok. 97% PKB.

Według MFW, w obliczu rosnącego długu państwowego, kraje muszą dostosować swoją politykę fiskalną do indywidualnych warunków danego regionu, w tym tempa szczepień przeciwko COVID-19 i ożywienia gospodarczego.

Wróć

Zobacz również

Nie możesz teraz rozmawiać przez telefon?
Zadaj pytanie na czacie.