empty
 
 
Pogłębiają się spory pomiędzy Francją i Wielką Brytanią dotyczące rybołówstwa

Pogłębiają się spory pomiędzy Francją i Wielką Brytanią dotyczące rybołówstwa

Trwają spory wokół tematu rybołówstwa na wodach Wielkiej Brytanii. Brexit był powodem wycofania pozwolenia na dostęp statków UE do połowów na brytyjskich wodach terytorialnych. Poza tym nowe regulacje w tej kwestii nie są na rękę UE.

Jako pierwsza zaalarmowała Francja, gdyż rybacy francuscy nie mogli wpływać na tradycyjne obszary połowowe. Teraz dołączyły do niej Belgia, Irlandia, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Cypr, Portugalia, Dania, Włochy, Litwa, Szwecja, Malta i Łotwa. Kraje opracowują wspólną deklarację przeciwko Wielkiej Brytanii, w której kluczowym warunkiem dalszych negocjacji w sprawie połowów będzie stały dostęp statków rybackich UE do brytyjskich wód terytorialnych. Władze UE ostrzegają, że niespełnienie tego warunku przez Wielką Brytanię może skomplikować przemysłową współpracę i wywołać negatywne konsekwencje dla brytyjskiego przemysłu rybnego na rynku UE.

Na chwilę obecną urzędnicy brytyjscy oświadczyli, że zagraniczne statki muszą przedstawić dowód pracy na wodach przybrzeżnych Wielkiej Brytanii, w tym dane geolokalizacyjne, aby otrzymać licencję połowową. Władze UE uważają jednak, że wymóg ten nie jest przewidziany w umowie o handlu i współpracy. Zgodnie z przepisami UE rybacy nie mają obowiązku posiadania i podawania takich danych. Deklaracja będzie aktem solidarności europejskich państw rybackich z Francją, na której spoczywa ciężar tego problemu.

Wróć

Zobacz również

Nie możesz teraz rozmawiać przez telefon?
Zadaj pytanie na czacie.