empty
 
 
​Demograficzny, kadrowy i emerytalny kryzysy wiszą nad Niemcami

​Demograficzny, kadrowy i emerytalny kryzysy wiszą nad Niemcami

Niemcy stoją w obliczu bezprecedensowego kryzysu, który dotknął jednocześnie demografię, sferę siły roboczej i system emerytalny. Warto zauważyć, że jeden problem wynika z drugiego. Niemieckiej gazecie WirtschaftsWoche opowiedział o tym przewodniczący frakcji Wolnych Demokratów w Bundestagu Christian Duerr.

Tak więc według agencji Reuters wskaźnik reprodukcji w kraju wynosi 1,54. Poziom wymagany do podtrzymania liczby ludności w państwie wynosi 2,1. Tak niezwykle niski wskaźnik urodzeń obserwuje się w Niemczech w ciągu ostatnich dziesięciu lat.

Problem dotyczący reprodukcji ludności doprowadził do niedoboru ludności pracującej, co negatywnie wpływa na gospodarkę niemiecką. Według badań Niemieckiego Instytutu Ekonomicznego w tym roku liczba pracowników w kraju zmniejszy się o ponad 300 tysięcy osób. A w 2029 roku siła robocza, potrzebna do prawidłowego funkcjonowania niemieckiej gospodarki, zmniejszy się jeszcze bardziej i wyniesie ponad 650 tysięcy osób. W 2030 roku liczba ta wzrośnie do 5 mln osób w wieku produkcyjnym.

Niemiecki rząd widzi wyjście z tej sytuacji w przyciąganiu co roku 400 tysięcy wykwalifikowanych pracowników z innych krajów. Christian Duerr jest przekonany, że problem dotkliwego niedoboru kadr można rozwiązać wyłącznie dzięki właściwej polityce imigracyjnej.

Brak siły roboczej pociąga za sobą również kryzys państwowego systemu emerytalnego. Niedobór ludności w wieku produkcyjnym nie może zapewnić finansowanie świadczeń emerytalnych rosnącej liczbie emerytów, którzy cieszą się coraz dłuższym życiem.

Wróć

Zobacz również

Nie możesz teraz rozmawiać przez telefon?
Zadaj pytanie na czacie.