empty
 
 

Formuła obliczenia

Smoothed AM = 100*(EMA[Close,EmaPer] / SMA[Close,2*MomPer+1] -1), gdzie


EmaPer = okres wygładzania ЕМА {SmoothPeriod}

MomPer = okres Momentum {MomPeriod}

Stosowanie w handlu

W handlu główną metodą użycia wskaźnika technicznego Anchored Momentum (jak i w przypadku większości oscylatorów) jest otwarcie kupn w sytuacji, gdy jego linia przekracza od dołu do góry poziom 0. i odwrotnie, w przypadku, gdy cena przekracza poziom 0 z góry na dół, ta sytuacja jest odpowiednia dla sprzedaży. Dlatego optymalnym jest wykorzystać ten wskaźnik dla wyszukiwania możliwości na wejście do rynku, a wychodzić - po sygnałach innych systemów i wskaźników.

Oprócz przecięcia zerowego poziomu wskaźnikiem Anchored Momentum, ważnie jest monitorowanie sytuacji, w których występują różnice w ruchu ceny i ruchu wskaźnika. Jeśli cena spada, a wskaźnik Anchored Momentum w tym czasie formuje tendencję wzrostową poniżej poziomu 0, to wkrótce cena może odwrócić. W sytuacji, gdy cena rośnie, a linia wskaźnika spada - jest wysokie prawdopodobieństwo dalszego spadku cen w ramach sygnału "dywergencja".

W celu zmniejszenia ogólnej liczby fałszywych sygnałów, autor tego wskaźnika proponuje również wykorzystać pewną buforową strefę wokół poziomu 0. Taka strefa może znajdować się w granicac od - 0.2 do 0.2, odpowiednio, będzie uważane za sygnał nie przecięcie zerowego poziomu linią wskaźnika, a tylko wyjście linii za granice strefy buforowej. Takie podejście skróci ogólną liczbę transakcji i może pozytywnie wpłynąć na skuteczność.

Anchored Momentum

Parametry wskaźnika InstaForex Anchored Momentum

MomPeriod = 11

SmoothPeriod = 6

Pobierz


Back to the list
Nie możesz teraz rozmawiać przez telefon?
Zadaj pytanie na czacie.