Facebook
 
 

Formuła obliczenia

ATR = SMA((High-Low)[0..i]), gdzie


i — ilość okresów, wykorzystywana dla obliczenia SMA

Stosowanie w handlu

ATR Histogram jest wskaźnikiem zmienności rynkowej i wskazuje na okresy wzrostu i spadku siły ruchów cenowych. Ten wskaźnik jest oparty na klasycznym wskaźniku ATR i jest lepszym instrumentem oceny zmienności od standardowej metody obliczenia.

Wahania cen - jest to miara zmiany cen w określonym czasie. Ten wskaźnik nie jest instrumentem dokonania operacji, ponieważ nie wskazuje na okresy wzrostu lub spadku ceny, a także na sygnały dywergencji lub konwergencji.

W przypadku silnych ukierunkowanych zmian cenowych, zmienność będzie rosnąć, podczas gdy osłabienie cenowych zmian będzie świadczyć o spadku zmienności. Nie zważając na to że ten wskaźnik nie jest handlowy, jego można stosować przy podejmowaniu decyzji handlowych na rynkach finansowych.

Niski poziom zmienności świadczy o spadku siły zmian cenowych, i ze względu na to, że zmienność jest wskaźnikiem cyklicznym, po spadku będzie wzrost, wyrażony w nasileniu zmian cenowych.

Krótko mówiąc, dla traderów, którzy handlują na mocy strategii breakout, zmienność będzie doskonałym instrumentem w zakresie podejmowania decyzji handlowych: jeśli sygnał na przebicie poziomu wsparcia/oporu będzie formował się na niskich znaczeniach zmienności, to późniejszy za tym wzrost wskaźnika, który wskazuje na siłę zmian cenowych, może oznaczać, że trend przybiera na sile, i sygnał na przebicie będzie poparty narastającym skierowanym potokiem cenowym.

Zmienność jest także jednym z najlepszych wskaźników do obliczeń poziomu wystawienia zlecenia stop-loss. Aby go Obliczyć należy wziąć trzy wartości obecnej zmienności na operacyjnym timeframe (znaczenie zmienności wskazuje się w punktach; dzisiejszy poziom zmienności jest równy wysokości baru histogramu) i dodać znaczenie spreadu, jeśli aktyw finansowy charakteryzuje się tym czynnikiem.

Ta wielkość zlecenia stop-loss jest optymalna dla większości operacji handlowych, szczególnie w przypadku kontr - trendowych strategii handlowych, w których po otwarciu transakcji cena nie odchodzi przeciw wejściu na znaczną odległość.

ATR Histogram

Parametry wskaźnika InstaForex ATR Histogram

ATRperiod = 10

Pobierz


Back to the list
Nie możesz teraz rozmawiać przez telefon?
Zadaj pytanie na czacie.