empty
 
 

Wzór obliczeniowy

DPO = CLOSE – SMA (CLOSE, (N / 2 + 1)), gdzie


SMA — prosta średnia ruchoma;

CLOSE — cena zamknięcia;

N — okres cyklu.

Zastosowanie w handlu

Wskaźnik komputerowy IFX_DPO eliminuje kierunkowe efekty ruchu cen. W ten sposób oscylator pozwala uprościć proces wyznaczania cykli i poziomów wykupienia/wyprzedania na wykresach par walutowych.

Długoterminowe cykle cenowe na FOREX składają się z krótszych. Analiza takich krótkoterminowych cykli pomaga zidentyfikować ważne skrajności. Wskaźnik IFX_DPO pozwala wyeliminować wpływ długoterminowych cykli na zmiany cen.

Aby obliczyć oscylator DPO, przyjmuje się pewien okres. Zaleca się stosowanie okresu 21 lub mniejszego w celu zmniejszenia liczby fałszywych sygnałów.

W przypadku, gdy linia wskaźnika DPO przekracza poziom zerowy od dołu do góry, oznacza to zmianę trendu z zniżkowego na zwyżkowy. W takiej sytuacji trzeba kupić aktywa. Jeśli wskaźnik przecina linię zerową od góry do dołu, aktyw powinien zostać sprzedany, ponieważ wskazuje to na zmianę trendu z zwyżkowego na zniżkowy.

Ponadto za pomocą wskaźnika IFX_DPO można łatwo określić sygnały rozbieżności i zbieżności.

Wskaźnik IFX_DPO

Parametry wskaźnika IFX_DPO

IndPeriod = 14

CoutnsBars = 300

Pobierz


Back to the list
Nie możesz teraz rozmawiać przez telefon?
Zadaj pytanie na czacie.