Facebook
 
 

Wzór obliczeniowy

Poziomy Murray są obliczane na podstawie segmentu ruchu cen, który jest podzielony na 9 części, zgodnie z proporcjami Ganna. W ten sposób wskaźnik tworzy 9 poziomów o następujących proporcjach: 0%, 12.5%, 25%. 37.5%, 50%. 62.5%, 75%. 87.5%, 100%.

Zastosowanie w handlu

Wskaźnik komputerowy poziomów Murraya to złożony wskaźnik, który może być używany oddzielnie i w połączeniu z innymi metodami analizy technicznej. Zyskał on ogromną popularność w Rosji.

Wskaźnik ma kilka poziomów: pierwszy poziom to 0/8, ostatni to 8/8. Każdy z poziomów ma swoje własne warunki pracy: niektóre poziomy działają lepiej jako wsparcia i opory, inne jako magnesy na cenę.

Poziom 1/8. Słaby poziom. Jeśli cena spadnie zbyt szybko i zatrzyma się w pobliżu tego poziomu, wówczas prawdopodobieństwo odwrócenia i korekty w górę jest wysokie. Jeśli cena nie zatrzymała się w pobliżu tego poziomu, nadal będzie dążyć do 0/8.

Poziomy 2/8 i 6/8.Te dwa poziomy są gorsze pod względem możliwości pełnego wykorzystania ruchu cenowego tylko do kluczowego poziomu 4/8 (silne wsparcie i opór).

Poziom 3/8. Jeśli cena znajduje się poniżej tego poziomu i rośnie, trudno będzie przebić się przez ten poziom. Jeśli cena zostanie przerwana na poziomie 3/8 i pozostanie powyżej tej wartości przez 2 tygodnie handlowe, cena pozostanie powyżej tego poziomu i przez pewien czas będzie się przemieszczać w korytarzu pomiędzy poziomami 3/8 i 5/8.

Poziom 4/8. Ten poziom jest kluczowy i zapewnia najlepsze wsparcie/opór.

Poziom 5/8. Jeśli cena zbliży się do tego poziomu i pozostanie w pobliżu przez 2 tygodnie handlowe, najlepszą opcją dla handlu jest sprzedaż w obszarze między 3/8 a 5/8 poziomem. Jeśli cena spadnie poniżej poziomu 5/8, najprawdopodobniej spadnie do następnego poziomu oporu.

Poziom 7/8. Jest to słaby poziom wsparcia/oporu. Jeśli cena spadnie zbyt szybko i jeśli zatrzyma się w pobliżu tego poziomu, wówczas prawdopodobieństwo odwrócenia i korekty w dół jest wysokie. Jeśli cena nie zatrzyma się w pobliżu tego poziomu, nadal będzie wzrastać do poziomu 8/8.

Poziomy 8/8 i 0/8. Te poziomy są najsilniejsze i zapewniają silny opór i wsparcie.

Poziomy Murraya

Parametry wskaźnika InstaForex Murrey Math

P = 64

MMPeriod = 1440

StepBack = 0

Pobierz


Back to the list
Nie możesz teraz rozmawiać przez telefon?
Zadaj pytanie na czacie.