empty
 
 

Formuła na obliczanie

PPO = (EMA(12) – EMA(26) / EMA(26)) x 100

Zastosowanie w handlu

Podstawowa różnica wskaźnika komputerowego PPO od wskaźnika MACD polega na tym, że MACD mierzy absolutną różnicę między dwoma ruchomymi średnimi, a PPO wyraża względną różnicę pomiędzy nimi, przy czym w procentach.

W przypadku, gdy szybka średnia krocząca (niebieska linia) znajduje się powyżej powolnej średniej kroczącej (niebieska linia), na rynku panuje tendencja wzrostowa. W przypadku, gdy szybka MA jest poniżej powolnej, na rynku dominują sprzedaży. Punkt przecięcia dwóch średnich ruchomych jest to punkt wejścia w rynek w kierunku tego skrzyżowania.

Ważną cechą wskaźnika, którą należy wziąć pod uwagę, jest przejście sygnału linii poziomu 0. W przypadku, gdy następuje przecięcie od dołu w górę, na rynku obserwuje się stały trend, dlatego trzeba albo otwierać transakcje na kupno, albo utrzymywać je. W przypadku przekroczenia linii zero sygnału MA z góry na dół, neleży pracować z trendem spadkowym.

Jak i wskaźnik MACD wskaźnik dla metatradera PPO wskazuje na sytuacji rozbieżności i zbieżności wskazań wskaźnika z ruchami cen. W przypadku, gdy występuje dywergencja, to wskazuje na nadchodzący zawrót w dół, podczas gdy obecność konwergencji na tle spadku cen - ważny wskaźnik ostrzeżenia o nadchodzącym zawrocie ceny w górę.

Wskaźnik PPO

Pobierz


Back to the list
Nie możesz teraz rozmawiać przez telefon?
Zadaj pytanie na czacie.