empty
 
 

Formuła na obliczanie

Dla każdego dnia obliczano dwie kwoty. Pierwsza to kwota warunkowa "silnych" zmian cen:

S1 = Sum(k, j=1) n(j)m(j)s(j)

gdzie "k" jest to okres rozliczenia (zazwyczaj równy 8). Pierwszy warunek:

jeśli ((High[j - 2] < Close[j - 7]) && (High[j - 2] < Close[j - 8]) && (High[j] < High[j - 5]) && (High[j] < High[j - 6])) n(j) = 0, w przeciwnym przypadk, n (j) = 1

m(j) - to drugi warunek:

jeśli ((Low[j - 2] > Close[j - 7]) && (Low[j - 2] > Close[j - 8]) && (Low[j] > Low[j - 5]) && (Low[j] > Low[j - 6])) m(j) = 0, w przeciwnym przypadku, m(j) = 1

а s(j) - jest to opcja zmiany ceny:

s(j) = High[j]-High[j-2]+Low[j] - Low[j-2]

Druga kwota jest obliczana według formuły:

S(2) = Sum(k, j=1) |High[j]-High[j-2]|+|Low[j] - Low[j-2]|

Dla każdego dnia handlowego wartość wskaźnika oblicza się w następujący sposób:

REI = S1/S2*100

Zastosowanie w handlu

Indeks rozszerzenia zakresu może być stosowany zarówno na długich, jak i na krótkich odcinkach czasowych, w ramach dodatkowego oscylatora, wskazując na możliwości ekstremalnych zmian cenowych.

Wskaźnik ten waha się w zakresie od +100 do -100%. Strefa powyżej +60 jest strefą wykupienia, osiągnięcie wskaźnika tej strefy wskazuje na przewagę ekstremalnych wartości kupn i świadczy o bliskim zawrocie ceny w dół. Spadek wskaźnika poniżej poziomu -60 wskazuje na to, że cena dość mocno spadła na wybranym odcinku czasu i wkrótce może wznowić wzrost.

Ciekawą cechą tego wskaźnika jest to, że w trakcie bocznego ruchu cenowego (flat) na rynku wskaźnik ten zachowuje swoje wartości w "neutralnej" strefie (zakres od -60 do +60). Właściwość ta, zawarta we wskaźnik przez jego twórcę Thomasa De Marco, dobrze pracuje na nowoczesnych rynkach finansowych: jeśli obserwuje się trend boczny, w procesie jego rozwoju wskaźnik nie będzie generować ekstrema w strefach wykupienia lub wyprzedania, a tym samym nie będzie dawać fałszywe sygnały o zawrotach tam, gdzie one nie mogą być stworzone przez rynek.

W przypadku wykorzystania wskaźnika na przedziałach czasowych poniżej H4, zalecane jest zwiększenie standardowego parametru obliczania wskaźnika z "8" do "12", aby zmniejszyć liczbę fałszywych sygnałów i szumów.

Handel na podstawie sygnałów wskaźnika (powstawanie ekstremów w miejscach wykupienia lub wyprzedania) musi być prowadzony ze stosowaniem filtra, gdy odbywałby się wybór pojawiających się sygnałów. Jednym z najbardziej aktualnych i prostych metod filtracji jest wykorzystanie Simple MA z okresem 50. W związku z tym należy użyć następującego modelu handlu:

– krótka pozycja otwiera się w przypadku kształtowania ekstremum przez wskaźnik REI nad poziomem +60 i znalezieniem ceny poniżej SMA(50);
– długa pozycja otwiera się w przypadku kształtowania ekstremum przez wskaźnik REI pod poziomem -60 i znalezieniem ceny powyżej SMA (50).

Przy użyciu tego filtra łączna liczba transakcji spada prawie o jedną trzecią, ale wyklucza się handel przeciw rozwijającemu się średnioterminowemu trendowi, co pozytywnie wpływa na wynik operacji.

Indeks rozszerzenia zakresu

Parametry wskaźnika Instaforex REI

REI_period = 8

Pobierz


Back to the list
Nie możesz teraz rozmawiać przez telefon?
Zadaj pytanie na czacie.