empty
 
 

Formuła na obliczanie

RVIorig = 100*( EMA[W14] of U)/( EMA[W14] of S)

RVI = (RVIorig of highs + RVIorig of lows)/2, gdzie


S = Stddev (10 dni) — jest to odchylenie standardowe w okresie 10 dni;

U = S, jeśli obecna cena jest wyższa od ceny z ubiegłego okresu;

U = 0, jeśli aktualna cena jest niższa od ceny z ubiegłego okresu;

EMA (w14) = wykładnicza średnia krocząca za okres 14 dni;

RVIorig of highs – współczynnik względnej zmienności maximów;

RVIorig of low – współczynnik względnej zmienność minimów.

Zastosowanie w handlu

Podstawowa zaleta tego wskaźnika analizy technicznej polega na tym, że jest on oparty na wskaźniku RSI, uwzględnia poziom dywersyfikacji, którego upuścił wskaźnik indeks względnej siły. Jednak wskaźnik RVI - jest to wskaźnik zmienności, a nie klasyczny oscylator, więc używać go w handlu, jako samodzielny instrument, nie zaleca się. Jak w konsekwencji optymalny wariant wykorzystania tego wskaźnika jest połączenie jego sygnałów z sygnałami oscylatorów analizy technicznej, na przykład, oscylatora RSI.

W przypadku, gdy wskaźnik RSI przekracza poziom 70%, wpadając w ten sposób w strefę wykupienia, a wskaźnik RVI tak samo pokonuje próg 70%, to jest silnym sygnałem tego, że wzrost ceny wkrótce się skończy i zacznie się spadek.

Tak samo w przypadku, gdy wskaźniki RSI i RVI spadają poniżej 30%, czyli trafiają w strefę wyprzedania, trzeba być przygotowanym na to, że cena wkrótce zacznie rosnąć. W związku z tym, połączenie dwóch wskaźników jest bardziej potężnym narzędziem, niż ich odrębne zastosowanie.

W przypadku, gdy współczynnik względnej siły przekracza 70%, lub jest poniżej 30%, a współczynnik względnej zmienności sygnały RSI nie potwierdza, przyjęcie decyzji o otwarciu pozycji należy odłożyć aż do momentu, gdy obydwa współczynniki wskażą podobny obraz.

Jeszcze jednym wariantem zastosowania wskaźnika RVI jest określenie dywergencji i konwergencji z ceną. W przypadku, gdy cena rośnie, a współczynnik względnej zmienności spada, jest to dywergencja i wskazuje na to, że cena wkrótce zacznie spadać.

Sytuacja odwrotna tak samo sprawiedliwa: jeśli współczynnik względnej zmienności spada, a cena rośnie, jest to konwergencja, i wskazuje na wzrost cen wkrótce.

Kształtowanie tych sygnałów najbardziej ważne, jeśli RVI znajduje się w strefie wykupienia lub wyprzedania, ale nawet jeśli współczynnik względnej zmienności porusza się wewnątrz "strefy neutralnej" (między 30% a 70%), sygnały dywergencji lub konwergencji mogą być wzorowe.

W związku z tym, że RVI uwzględnia większą ilość parametrów, niż współczynnik względnej siły, dane sygnały są obrabiane na nim o wiele lepiej, niż na RSI.

Współczynnik względnej zmienności

Parametry wskaźnika Instaforex RVI

RVIperiod = 14

Pobierz


Back to the list
Nie możesz teraz rozmawiać przez telefon?
Zadaj pytanie na czacie.