Funkcje kompleksu ustawień One Click Trading

Podstawowe funkcje kompleksu ustawień One Click Trading:

 • Realizacja operacji handlowych (kupno/sprzedaż) z wolumenem określonym przez użytkownika.
 • Monitorowanie wyniku jakiejkolwiek operacji. Jeśli wystąpił błąd podczas próby dokonania transakcji, w oknie informacyjnym (aktywowanym po kliknięciu przycisku Buy/Sell w górnej części okna transakcji) pojawi się informacja o tym błędzie.
 • Wyświetlanie aktualnych (bieżących) cen Ask i Bid dla instrumentów, których używasz. Aktualne (bieżące w danej chwili)ceny są wyświetlane na przyciskach otwierających transakcje. Ask na przycisku Buy, Bid na przycisku Sell, dzięki temu można sprawdzić jaka jest konkretna cena dla wykonania planowanej transakcji w danym momencie.
 • Wyświetlanie dynamiki zmiany ostatniej ceny (tj. ostatnia cena wzrosła lub spadła w stosunku do poprzedniej ceny). Po prawej stronie u góry każdego okna transakcyjnego w kompleksie ustawień One Click Traging znajduje się strzałka. W przypadku, gdy strzałka jest skierowana w górę, ostatnia cena jest wyższa od poprzedniej, jeśli jest skierowana w dół, jest mniejsza.
 • Swobodne pozycjonowanie okien programu na wykresie. Wszystkie okna transakcyjne można swobodnie przeciągać po wykresie i względem siebie. Przeciąganie odbywa się podobnie jak inne standardowe czynności - przez naciśnięcie i przytrzymanie lewego przycisku myszy. Aby wprowadzić okno na pierwszy plan, wystarczy kliknąć konkretne okno sprzedaży.
 • Zamykanie poszczególnych okien transakcyjnych w kompleksie ustawień One Click Trading. Jeśli chcesz zamknąć konkretne okno transakcyjne, powinieneś kliknąć na nim prawym przyciskiem myszy i wybrać z menu zakładkę "Zamknij to okno". Aby uzyskać dostęp do wszystkich okien transakcyjnych programu, zamknij program bez zapisywania ustawień i ponownie podłącz doradcę IFX One Click Trading do wykresu.
 • Samodzielnie konfigurowanie i zapisywanie ustawień, które działają na kilku kopiach wykresów kompleksu One Click Trading. Wszystkie ustawienia użytkownika (w tym przeciąganie okien transakcyjnych, ustawiania lota, wybór instrumentów finansowych itd.) są stosowane tylko w tym wykresie, w którym działa określona kopia kompleksu ustawień One Click Trading.
 • Włączenie kompleksu ustawień One Click Trading

  Po pobraniu pliku "IFX OneClickTradingSetup" należy go uruchomić. Następnie przechodzimy do wyboru języka i klikamy "OK".

  One click trading. Screenshot

  Następnie program poprosi o wybranie katalogu danych terminala, w którym należy zainstalować pliki.

  One click trading. Screenshot

  Jeśli nie widzisz platformy transakcyjnej w układzie, wybierz "Ustaw ręcznie katalog instalacyjny" i kliknij "Dalej".

  One click trading. Screenshot

  Naciśnij przycisk "Przegląd" i przypisz ścieżkę do folderu terminala transakcyjnego, a następnie kliknij "OK" i "Dalej".

  Jeśli nie wiesz, gdzie znajduje się folder główny terminala transakcyjnego, możesz znaleźć adres katalogu bezpośrednio z terminala, poprzez "Plik" - "Otwórz katalog danych".

  One click trading. Screenshot

  Następnie kliknij "Zainstaluj".

  One click trading. Screenshot

  Proces instalacji "IFX OneClickTrading" został zakończony.

  One click trading. Screenshot

  Po zainstalowaniu uruchom terminal transakcyjny InstaTrader. W górnym panelu otwórz "Nawigator", a następnie w sekcji "Doradcy" znajdź wcześniej zainstalowaną "IFX OneClickTrading" i przeciągnij ją do wykresu handlowego.

  One click trading. Screenshot

  W wyświetlonym oknie wybierz kartę "Ogólne" i zaznacz pola:

  • Zezwól doradcy handlować;
  • Zezwól na import funkcji z DLL;
  • Zezwól na import od zewnętrznych ekspertów.

  Następnie powinieneś nacisnąć przycisk "OK" i możesz zacząć pracę.

  One click trading. Screenshot

  Podczas pierwszego włączenia kompleksu pojawi się okno ustawień programu (przy następnym uruchomieniu ustawienia nie będą już wyświetlane), w którym, zgodnie z powyższym opisem, można wybrać instrumenty handlowe dla One Click Trading (do 6):

  One click trading. Screenshot

  Wybierać instrumenty do każdego z sześciu okien transakcyjnych można z menu. Po dostosowaniu wszystkich niezbędnych ustawień należy kliknąć przycisk "Zastosuj". Gdy wszystkie niezbędne informacje zostaną pobrane z serwera - kompleks będzie gotowy do pracy:

  One click trading. Screenshot

  Uwaga: Status aktywności doradców nie ma znaczenia. Innymi słowy, działanie programu nie zależy od tego, czy doradcy są aktywni, czy nie (przycisk jest wciśnięty, czy nie).

  Włączenie ustawień

  Aby zawsze móc wyświetlić okno z ustawieniami, należy nacisnąć prawym przyciskiem na dowolnym z sześciu okien transakcjnych i wybrać w menu zakładkę "Settings", następnie okna transakcyjne zostaną ukryte, a okno ustawień zostanie aktywowane.
  Awaryjne włączenie ustawień może się przydać, jeśli nastąpi konieczność zmiany zestawu instrumentów handlowych podczas pracy.
  Należy pamiętać, że po ponownym uruchomieniu terminala kompleks ustawień One Click Trading zostanie uruchomiony bez automatycznego wizualizowania okna ustawień.

  One click trading. Screenshot

  Wyłączenie kompleksu ustawień One Click Trading

  Istnieją trzy sposoby wyłączenia kompleksu ustawień:

  • Całkowite wyłączenie kompleksu ustawień One Click Trading bez zapisywania ustawień. Aby całkowicie zamknąć kompleks bez zapisywania ustawień na dowolnym wykresie, należy usunąć doradcę z wykresu (prawy click na wykresie, /Doradcy/Usuń). Albo można po prostu zamknąć okno wykresu.
  • Tymczasowe wyłączenie kompleksu ustawień One Click Trading bez zapisywania ustawień. Tymczasowe wyłączenie jest wygodne, jeśli trzeba zamknąć kompleks One Click Trading (bez zapisywania ustawień) na jakiś czas. Należy jednak pamiętać, że przy następnym uruchomieniu terminala, wymagane jest automatyczne uruchomienie kompleksu z wyświetlonym oknem ustawień. Aby to zrobić, należny kliknąć "krzyżyk" w pierwszym oknie handlowym kompleksu One Click Trading lub kliknąć prawym przyciskiem myszy dowolne okno handlu i wybierać zakładkę "Close Application".
  • Wyłączenie kompleksu ustawień One Click Trading z zapisaniem wszystkich ustawień podczas zamknięcia terminala handlowego. Równolegle z zamknięciem terminala handlowego kompleks One Click Trading zachowa bieżące ustawienia. Dzięki temu przy następnym uruchomieniu terminala handlowego ustawienia One Click Trading zostaną zapisane, a okno z ustawieniami nie będzie już wyświetlane automatycznie.

  Trzeci sposób zamknięcia kompleksu ustawień One Click Trading umożliwia zapisanie następujących ustawień (i odpowiednio przywraca je przy następnym uruchomieniu terminala handlowego):

  • symbole wszystkich okien transakcyjnych w programie interfejsu
  • robocze loty wszystkich okien transakcyjnych w programie interfejsu
  • względne położenie okien względem siebie (według współrzędnych X i Y)
  • wzajemne nakładanie się okien transakcyjnych na siebie (położenie według współrzędnych Z)
  • informacje o tym, które okna transakcji są aktywne

  Niektóre z tych funkcji zostały opisane w dalszej części instrukcji.

  Can't speak right now?
  Ask your question in the chat.