empty
 
 
Handel Jednym Kliknięciem

Dział koncentruje się na szczegółowym opisie narzędzia pod nazwą Handel Jednym Kliknięciem, które optymalizuje proces różnych operacji handlowych w InstaForex. Na stronie znajduje się również film instruktażowy przedstawiający mechanizm Handlu Jednym Kliknięciem.

Funkcje Handlu Jednym Kliknięciem

 • Realizacja operacji handlowych (kupno/sprzedaż) z wolumenem określonym przez użytkownika.
 • Monitorowanie wyniku jakiejkolwiek operacji. Jeśli wystąpił błąd podczas próby dokonania transakcji, w oknie informacyjnym (aktywowanym po kliknięciu przycisku Buy/Sell w górnej części okna transakcji) pojawi się informacja o tym błędzie.
 • Wyświetlanie aktualnych (bieżących) cen Ask i Bid dla instrumentów, których używasz. Aktualne (bieżące w danej chwili) ceny są wyświetlane na przyciskach otwierających transakcje. Ask na przycisku Buy, Bid na przycisku Sell, dzięki temu można sprawdzić jaka jest konkretna cena dla wykonania planowanej transakcji w danym momencie.
 • Wyświetlanie ostatniej zmiany ceny (np. ostatnia cena wzrosła lub spadła w porównaniu z poprzednią). Po prawej stronie u góry każdego okna transakcyjnego Handlu Jednym Kliknięciem, znajduje się strzałka. W przypadku, gdy strzałka jest skierowana w górę, ostatnia cena jest wyższa niż poprzednia; ; jeśli jest skierowana w dół, cena jest niższa.
 • Dowolne pozycjonowanie okien programu w oknie wykresu. Wszystkie okna transakcyjne można łatwo przesuwać w oknie wykresu względem siebie. Przenoszenie odbywa się w standardowy sposób, poprzez wciśnięcie i przytrzymanie lewego przycisku myszy. Aby przesunąć jedno z okien na pierwszy plan, wystarczy kliknąć określone okno transakcyjne.
 • Zamykanie niektórych okien transakcyjnych w Handlu Jednym Kliknięciem. Jeśli chcesz zamknąć konkretne okno, kliknij je prawym przyciskiem myszy i z menu wybierz „Zamknij to okno”. Aby uzyskać dostęp do wszystkich okien programu, zamknij je bez zapisywania ustawień, a następnie ponownie połącz doradcę Handlu Jednym Kiknięciem z oknem wykresu.
 • Samodzielne dostosowywanie i zapisywanie ustawień zainicjowane w kilku kopiach wykresów Handlu Jednym Kliknięciem. Wszystkie ustawienia użytkownika (w tym przeciąganie okien transakcyjnych, ustawianie lotów, wybór instrumentów handlowych itp.) są stosowane tylko do okna wykresu, w którym uruchamiana jest określona kopia Handlu Jednym Kliknięciem.

Uruchomienie narzędzia Handlu Jednym Kliknięciem

Po pobraniu pliku "IFX OneClickTradingSetup" należy go uruchomić. Następnie przechodzimy do wyboru języka i klikamy "OK".

One click trading. Screenshot

Następnie program poprosi o wybranie katalogu danych terminala, w którym należy zainstalować pliki.

One click trading. Screenshot

Jeśli nie widzisz platformy transakcyjnej w układzie, wybierz "Ustaw ręcznie katalog instalacyjny" i kliknij "Dalej".

One click trading. Screenshot

Naciśnij przycisk "Przegląd" i przypisz ścieżkę do folderu terminala transakcyjnego, a następnie kliknij "OK" i "Dalej".

Jeśli nie wiesz, gdzie znajduje się folder główny terminala transakcyjnego, możesz znaleźć adres katalogu bezpośrednio z terminala, poprzez "Plik" - "Otwórz katalog danych".

One click trading. Screenshot

Następnie kliknij "Zainstaluj".

One click trading. Screenshot

Proces instalacji "IFX OneClickTrading" został zakończony.

One click trading. Screenshot

Po zainstalowaniu uruchom terminal transakcyjny InstaTrader. W górnym panelu otwórz "Nawigator", a następnie w sekcji "Doradcy" znajdź wcześniej zainstalowaną "IFX OneClickTrading" i przeciągnij ją do wykresu handlowego.

One click trading. Screenshot

W wyświetlonym oknie wybierz kartę "Ogólne" i zaznacz pola:

 • Zezwólna handel rzeczywisty;
 • Zezwól na import funkcji z DLL;
 • Zezwól na import od zewnętrznych ekspertów.

Następnie powinieneś nacisnąć przycisk "OK" i możesz zacząć pracę.

One click trading. Screenshot

Po uruchomieniu kompleksu po raz pierwszy pojawi się okno „Ustawienia programu” (nie pojawi się następnym razem), w którym można wybrać do sześciu różnych instrumentów handlowych do Handlu Jednym Kliknięciem:

One click trading. Screenshot

Możesz wybrać dowolny z sześciu instrumentów przedstawionych poniżej dla każdego okna transakcyjnego. Po dostosowaniu ustawień kliknij przycisk „Zastosuj”. Gdy tylko wszystkie wymagane informacje dotrą z serwera, kompleks będzie gotowy do pracy:

One click trading. Screenshot

Uwaga: Status aktywności doradców nie ma znaczenia. Innymi słowy, działanie programu nie zależy od tego, czy doradcy są aktywni, czy nie (przycisk jest włączony czy wyłączony).

Włączenie ustawień

Aby w dowolnym momencie otworzyć okno ustawień, kliknij prawym przyciskiem myszy dowolne z 6 okien i wybierz z menu opcję „Ustawienia”. Następnie okna transakcyjne zostaną automatycznie zamknięte i okno ustawień zostanie aktywowane.
Awaryjne włączenie ustawień może być konieczne do zmiany instrumentów handlowych podczas pracy.
Pamiętaj, że przy ponownym uruchomieniu terminala kompleks Handel Jednym Kliknięciem zostanie uruchomiony bez automatycznej wizualizacji okna ustawień.

One click trading. Screenshot

Zamknięcie narzędzia HandluJednym Kliknięciem

Program można zamknąć na 3 sposoby:

 • Całkowite zamknięcie kompleksu Handlu Jednym Kliknięciem bez zapisywania ustawień. Aby wyjść z programu bez zapisywania ustawień wykresu, należy go anulować na wykresie (prawy przycisk myszy na wykresie/Doradcy/Usuń). Możesz też po prostu zamknąć okno wykresu.
 • Tymczasowe zamknięcie jest wygodne, jeśli chcesz na chwilę zamknąć program (bez zapisywania ustawień). Należy jednak pamiętać, że przy następnym uruchomieniu terminala wymagane jest automatyczne uruchomienie poprzez aktywne okno „Ustawień”. W tym celu konieczne jest kliknięcie „krzyżyka” w pierwszym oknie transakcyjnego kompleksu Handlu Jednym Kliknięciem lub kliknięcie prawym przyciskiem myszy dowolnego okna transakcyjnego i wybranie opcji „Zamknij aplikację”.
 • Zamknięcie kompleksu Handlu Jednym Kliknięciem i zapisywanie wszystkich ustawień przy wyjściu z terminala. Równolegle z zamknięciem terminala handlowego kompleks Handlu Jednym Kliknięciem zachowabieżące ustawienia. Dzięki temuprzy następnym otwarciu terminala handlowego ustawienia zostaną zapisane, a okno „Ustawienia”nie będziewyświetlone automatycznie.

W przypadku trzeciego wariantu, kompleks Handlu Jednym Kliknięciemzapisuje następujące ustawienia (i w konsekwencji przywraca je przy następnym uruchomieniu terminala):

 • symbole wszystkich okien transakcyjnych w programie interfejsu
 • robocze loty wszystkich okien transakcyjnych w programie interfejsu
 • względne położenie okien względem siebie (według współrzędnych X i Y)
 • wzajemne nakładanie się okien transakcyjnych na siebie (położenie według współrzędnych Z)
 • informacje o tym, które okna transakcji są aktywne

Niektóre z tych funkcji zostały opisane w dalszej części instrukcji.

Nie możesz teraz rozmawiać przez telefon?
Zadaj pytanie na czacie.