Dla uzyskania kodu odpowiedniego widżetu rachunku 70694752 wystarczy kliknąć na upatrzony sobie widżet.

Can't speak right now?
Ask your question in the chat.