Site map
العربية Български 中文 Čeština English Français Deutsch हिन्दी Bahasa Indonesia Italiano Bahasa Malay اردو Polski Português Română Русский Srpski Slovenský Español ไทย Nederlands Українська Vietnamese বাংলা Ўзбекча O'zbekcha Қазақша

InstaForex Client Area

 • Personal settings
 • Access to all InstaForex services
 • Detailed statistics and reports on trades
 • Full range of financial transactions
 • System of managing several accounts
 • Maximum data protection

InstaForex Partner Area

 • Full information on clients and commissions
 • Graphic statistics on accounts and clicks
 • Webmaster instruments
 • Ready-made web solutions and wide range of banners
 • High data protection level
 • Company's news, RSS feeds, and forex informers
Register account
Affiliate Program
cabinet icon

Another Lamborghini from InstaForex!Maybe it will be you who will take the keys!

Just make a deposit of at least $1,000 to your account!

Get the best trading conditions and attractive bonus offers! We have already given 6 legendary sports cars! But it does not stop there! The next Lamborghini Huracan of the latest generation may be yours!

InstaForex – invest in your victories!

Instant account opening

Get a letter of instructions
toolbar icon

Trading Platform

For mobile devices

For trading via browser

Condiţiile concursului Lucky Trader

1. Dispoziţii generale

  • 1.1. Denumirea concursului - "Lucky Trader" (în continuare - Concursul).
  • 1.2. Concursul este organizat de grupul de companii InstaForex (în continuare - Organizatorul).
  • 1.3. Concursul este organizat o dată la două săptămîni începînd cu 00:00 după timpul terminalului de luni, pînă la 23:59:59 vineri.
  • 1.4. Înregistrarea pentru următorul concurs de două săptămîni are loc pe parcursul desfăşurării concursului curent.
  • 1.5. The resulting data is recorded at 12:00 GMT+3 on Saturday.
  • 1.6. Fondul de premiere al fiecărui concurs de două săptămîni este de 3000 USD, care este repartizat între cîştigători astfel:
   • 1 premiu – 1000 USD;
   • 2 premiu – 750 USD;
   • 3 premiu – 500 USD;
   • 4 premiu – 250 USD;
   • 5 premiu – 200 USD;
   • 6 premiu – 150 USD;
   • 7 premiu – 100 USD;
   • 8 premiu – 50 USD;

2. Participanţii

  • 2.1. La participare în concurs sunt admise persoanele care au atins vîrsta de 18 ani.
  • 2.2. Fiecare Participant trebuie să se înregistreze pe site-ul companiei InstaForex.
  • 2.3. Pentru a participa la fiecare concurs de două săptămîni Participantul deschide un cont DEMO aparte.
  • 2.4. Participantul acceptă necesitatea de a oferi la înregistrare informaţia corectă şi în corespundere cu realitatea.
  • 2.5. În cazul în care se depistează încercări de participare la Concurs de pe mai multe conturi sau utilizarea unor proxy anonime, va urma descalificarea.
  • 2.6. Organizatorul concursului îşi rezervă dreptul să refuze înregistrarea Participantului fără explicaţia cauzei şi să descalifice Participantul în procesul desfăşurării concursului cu explicarea cauzei. Motiv pentru descalificare poate servi deschiderea pe diferite conturi a tranzacţiilor opuse în volum mare aproximativ în acelaşi timp şi pentru aceleaşi perechi valutare, precum şi utilizarea defecţiunilor în volumul cotaţiilor pentru obţinerea unui profit garantat.
  • 2.7. Înregistrînduse în Concurs, Participantul acceptă toate restricţiile şi regulile, care se aplică la Concurs.
  • 2.8. Este interzisă participarea la Concurs a conturilor ce aparţin rudelor apropiate. În cazul în care, oricare din datele de înregistrare a contului Participantului coincid cu datele de înregistrare a altui Participant, Compania are dreptul de a califica această coincidenţă ca bază a descalificării.

3. Condiţiile de tranzacţionare

  • 3.1. După înregistrare la Concurs Participantul primeşte un cont-DEMO de tranzacţionare.
  • 3.2. Depozitul iniţial este de 30 000.00 USD pentru toţi Participanţii şi nu poate fi schimbat.
  • 3.3. Leverage 1:500.
  • 3.4. Toate ordinele de tranzacţionare care sunt deschise la preţurile diferite de cele de pe piaţă, sunt supuse anulării.
  • 3.5. Participanţii pot utiliza consultanţii de tranzacţionare şi oricare din strategiile de tranzacţionare, fără nici o limită.
  • 3.6. Major currency pairs and Forex crosses are the only available trading instruments at the contest.
  • 3.7. Mărimea minimă a tranzacţiei este de 0.01 loturi, mărimea maximă - 1 lot. Pasul este de 0.01 loturi.
  • 3.8. Participantul îşi poate schimba contul său de tranzacţionare pe unul Swap-Free prin contactarea serviciului suport tehnic.
  • 3.9. Numărul maxim de tranzacţii deschise concomitent, inclusiv a ordinelor în aşteptare, este 10.
  • 3.10. Nivelul Stop Out este de 10%.
  • 3.11. Toate celelalte condiţii de tranzacţionare pentru conturile de concurs sunt similare cu condiţiile de tranzacţionare pentru conturile reale de tranzacţionare în cadrul companiei InstaForex.

4. Publicarea rezultatelor

  • 4.1. Nivelul de fonduri pe conturile Participanţilor este disponibil pe site-ul Organizatorului pentru toată perioada desfăşurării concursului.
  • 4.2. Orgnizatorul îşi rezervă dreptul de a publica istoria conturilor Participanţilor după finisarea concursului.
  • 4.3. Publicaţiei poate fi supusă statistica ţărilor şi regiunilor, de unde se petrece înregistrarea conturilor de concurs ale Participanţilor.
  • 4.4. Rezultatele Concursului sunt publicate în termen de 14 zile de la încheierea acestuia şi executarea tuturor inspecţiilor necesare.

5. Determinarea cîştigătorilor

  • 5.1. După încheierea concursului curent, toate tranzacţiile ale Participanţilor se închid în mod automat la preţurile curente.
  • 5.2. În cazul în care doi Participanţi au aceeaşi mărime a depozitului, repartizarea locurilor între aceşti doi cîştigători este efectuată de către Organizator.
  • 5.3. Cîştigătorii concursului acceptă publicarea Numelui,Prenumelui şi Patronimului lor.
  • 5.4. Pentru determinarea cîştigătorilor Concursului este utilizat ratingul, care este calculat prin însumarea profitului la toate tranzacţiile pozitive şi scăderea pierderilor de la toate tranzacţiile negative, cu singura restricţie, la fiecare tranzacţie se ia în considerare profitul NU MAI MARE de 10 puncte. Adică chiar dacă rezultatul profitului de la tranzacţie este de 20, 40 sau 50 puncte, ratingul se va mări doar cu 10 puncte. Cu toate acestea tranzacţiile cu pierdere se înregistrează în întregime. În plus, la calcularea ratingului se adaogă numărul de loturi din tranzacţie. De exemplu, dacă participantul concursului are două tranzacţii profitabile a cîte 30 puncte fiecare, însă una este de 0.1 loturi, iar a doua de 1 lot, în acest caz prima tranzacţie va mări ratingul doar cu (10 * 0.1) = 1, iar a doua cu (10 * 1) = 10.
  • 5.5. Unul şi acelaşi Participant nu are dreptul de a pretinde la premiul concursului curent în cazul cîştigului în concursul precedent. În cazul în care acesta ocupă un loc cîştigător în al doilea concurs la rînd, premiul său trece la următorul participant din listă, iar linia cîştigătorilor se mişcă în jos, începînd cu locul acestuia.
  • 5.6. The Company reserves the right to decline to credit the prize money if the Participant accumulates the prizes on one or several accounts.

6. Înmînarea premiului

  • 6.1. The winners should open and verify their live trading accounts within 30 days after the contest results are published.
  • 6.2. The prize funds will be credited to a verified live trading account opened by the winner.
  • 6.3. Toate premiile inclusiv pentru primul loc, nu pot fi extrase, spre deosebire de profiturile obţinute cu ajutorul acestora.
  • 6.4. Extragere fondurilor de pe contul de tranzacţionare se efectuează în mod automat atunci cînd se face o cerere de retragere a fondurilor. Verificarea soldului a contului de tranzacţionare şi a fondurilor disponibile (free margin) în conformitate cu cererea de extragere a fondurilor se face direct la procesarea cererii de către specialiştii departamentului financiar. În cazul unor discrepanţe fondurile cerute sunt returnate în contul de tranzacţionare.

7. Language

  • 7.1. The language of the present rules is English.
  • 7.2. For the Participant convenience, the Organizer can provide the rules in a language different from English. The translated version of the rules is of a merely informative character.
  • 7.3. In case of variant readings of a translated version and the rules in English, the rules in English are considered as a prior reference standard.