empty
 
 

Condiţiile concursului "Scalping Real"

I. Dispoziţii generale

 • 1. Denumirea concursului «Scalping Real InstaForex» (în continuare - Concursul).

  2. Concursul este organizat de grupul de companii InstaFintech (în continuare - Organizatorul).

  3. Concursul este organizat lunar, începînd cu 00:00 după timpul terminalului din prima zi de luni a lunii pînă pe 23:59:59 a ultimei vineri a lunii.

  4. Înregistrarea pentru următorul concurs lunar se face începînd cu ora 00:00 (după timpul terminalului) din prima zi al concursului curent, pînă pe 00:00 (după timpul terminalului) al primei zile a următorului concurs.

  5. Foduldul de premiere al fiecărui concurs lunar este de 6000 USD, care sunt repartizate între cîştigători în modul următor:

  • - 1 premiu – 2000 USD;
   - 2 premiu – 1500 USD;
   - 3 premiu – 1000 USD;
   - 4 premiu – 500 USD;
   - 5 premiu – 400 USD;
   - 6 premiu – 300 USD;
   - 7 premiu – 200 USD;
   - 8 premiu – 100 USD;

II. Participanţii

 • 1. La participare în concurs sunt admise persoanele care au atins vîrsta de 18 ani.

  2. Fiecare Participant trebuie să se înregistreze pe site-ul companiei InstaForex.

  3. Pentru a participa la fiecare concurs lunar Participantul deschide un cont DEMO aparte.

  4. Participantul acceptă necesitatea de a oferi la înregistrare informaţia corectă şi în corespundere cu realitatea.

  5. În cazul în care se depistează încercări de participare la Concurs a mai multor conturi sau utilizarea unor proxy anonime, va urma descalificarea.

  6. Organizatorul concursului îşi rezervă dreptul să refuze înregistrarea oricărui participant fără explicaţia cauzei şi să descalifice oricare participant în procesul desfăşurării concursului cu explicarea cauzei. Motiv pentru descalificare poate servi deschiderea pe diferite conturi a tranzacţiilor opuse în volum mare aproximativ în acelaşi timp şi pentru aceleaşi perechi valutare, precum şi utilizarea defecţiunilor în volumul cotaţiilor pentru obţinerea unui profit garantat.

  7. Înregistrînduse în Concurs, Participantul acceptă toate restricţiile şi regulile, care se aplică la Concurs.

  8. Este interzisă participarea la Concurs a rudelor apropiate. În cazul în care, oricare din datele de înregistrare a contului Participantului coincid cu datele de înregistrare a altui Participant, Compania are dreptul de a califica această coincidenţă ca bază a descalificării.

III. Condiţiile de tranzacţionare

 • 1. După înregistrare la Concurs Participantul primeşte un cont-DEMO de tranzacţionare.

  2. Depozitul iniţial este de 20 000.00 USD pentru toţi Participanţii şi nu poate fi schimbat.

  3. Leverage 1:500.

  4. Toate ordinele de tranzacţionare care sunt deschise la preţurile diferite de cele de pe piaţă, sunt supuse anulării.

  5. Participanţii pot utiliza consilierii de tranzacţionare şi oricare din strategiile de tranzacţionare, fără nici o limită.

  6. Major currency pairs and Forex crosses are the only available trading instruments at the contest.

  7. Mărimea minimă a tranzacţiei este de 0.01 loturi, mărimea maximă - 1 lot. Pasul este de 0.01 loturi.

  8. Participantul îşi poate schimba contul său de tranzacţionare pe unul Swap-Free prin contactarea serviciului suport tehnic.

  9. Numărul maxim de tranzacţii deschise concomitent, inclusiv a ordinelor în aşteptare, este 5.

  10. Nivelul Stop Out este de 10%.

  11. Toate celelalte condiţii de tranzacţionare pentru conturile de concurs sunt similare cu condiţiile de tranzacţionare pentru conturile reale de tranzacţionare în cadrul companiei InstaForex.

IV. Publicarea rezultatelor

 • 1. Nivelul de fonduri pe conturile Participanţilor este disponibil pe site-ul Organizatorului pentru toată perioada desfăşurării concursului.

  2. Orgnizatorul îşi rezervă dreptul de a publica istoria conturilor Participanţilor după finisarea concursului.

  3. Publicaţiei poate fi supusă statistica ţărilor şi regiunilor, de unde se petrece înregistrarea conturilor de concurs ale Participanţilor.

  4. Rezultatele Concursului sunt publicate în termen de 30 zile de la încheierea acestuia şi executarea tuturor inspecţiilor necesare.

V. Determinarea cîştigătorilor

 • 1. După încheierea concursului curent, toate tranzacţiile ale Participanţilor se închid în mod automat la preţurile curente.

  2. The biggest deposits holders will be pronounced as winners.

  3. În cazul în care doi Participanţi au aceeaşi mărime a depozitului, repartizarea locurilor între aceşti doi cîştigători este efectuată de către Organizator.

  4. Cîştigătorii concursului acceptă publicarea Numelui,Prenumelui şi Patronimului lor.

  5. In order to obtain a prize, each winner shall fulfill the following requirement: at least 5% of the total profit has to be derived from trading results on GBPUSD and 5% of the total profit from trading results on GBPJPY.

  6. Unul şi acelaşi Participant nu are dreptul de a pretinde la premiul concursului curent în cazul cîştigului în concursul precedent. În cazul în care acesta ocupă un loc cîştigător în al doilea concurs la rînd, premiul său trece la următorul participant din listă, iar linia cîştigătorilor se mişcă în jos, începînd cu locul acestuia.

VI. Înmînarea premiului

 • 1. The winners should open and verify their live trading accounts within 30 days after the contest results are published.

  2. The prize funds will be credited to a verified live trading account opened by the winner.

  3. The winner acknowledges liability for any activity on the account opened by the Contest and Campaign Administration or by the winner himself lying within the scope of the agreements and regulations of InstaFintech Group.

  4. Extragere fondurilor de pe contul de tranzacţionare se efectuează în mod automat atunci cînd se face o cerere de retragere a fondurilor. Verificarea soldului a contului de tranzacţionare şi a fondurilor disponibile (free margin) în conformitate cu cererea de extragere a fondurilor se face direct la procesarea cererii de către specialiştii departamentului financiar. În cazul unor discrepanţe fondurile cerute sunt returnate în contul de tranzacţionare.

  5. The Company reserves the right to decline to credit the prize money if the Participant accumulates the prizes on one or several accounts.

VII. Language

 • 1. The language of the present rules is English.

  2. For the Participant convenience, the Organizer can provide the rules in a language different from English. The translated version of the rules is of a merely informative character.

  3. In case of variant readings of a translated version and the rules in English, the rules in English are considered as a prior reference standard.

Nu puteti sa vorbiti acum?
Puneti intrebare in chat.