Facebook
 
 

Formula de calcul

True Low, TL. TL — cel mai mic minim curent sau preţul de închidere precedent.

TL (i) = MIN (LOW (i) || CLOSE (i – 1))

"Presiunea de cumpărare" (Buying Pressure, BP), egală cu diferenţa dintre preţul de închidere curent şi True Low.

BP (i) = CLOSE (i) - TL (i)

"True Range"(TR). Este cea mai mare valoare a diferenţelor: dintre maximele şi minimele curenteа; dintre maximul curent şi preţul de închidere anterior; dintre preţul de închidere anterior şi minimul curent.

TR (i) = MAX (HIGH (i) - LOW (i) || HIGH (i) - CLOSE (i - 1) || CLOSE (i - 1) - LOW (i))

Determinarea sumei valorii Buzing Pressure pentru toate cele trei perioade calculate:

BPSUM (N) = SUM (BP (i), i)

Determinarea sumei valorii True Range pentru toate cele trei perioade calculate:

TRSUM (N) = SUM (TR (i), i)

Determinarea "Valorii Brute" al Ultimate Oscillator (The Raw Ultimate Oscillator, RawUO):

RawUO = 4 * (BPSUM (1) / TRSUM (1)) + 2 * (BPSUM (2) / TRSUM (2)) + (BPSUM (3) / TRSUM (3))

Determinarea valorii oscilatorului Ultimate (Ultimate Oscillator, UO) după formula:

UO = ( RawUO / (4 + 2 + 1)) * 100, where


MIN — valoarea minimă;

MAX — valoarea maximă;

|| — логическое ИЛИ;

LOW (i) — preţul minim al barei curente;

HIGH (i) — preţul maxim al barei curente;

CLOSE (i) — preţul de închidere a barei curente;

CLOSE (i — 1) — preţul de închidere al barei precedente;

TL (i) — True Low;

BP (i) — Presiunea de Cumpărare (Buying Pressure);

TR (i) — True Range;

BPSUM (N) — suma aritmetică a valorii Buying PressureP pentru perioada N (N egal cu 1 îi corespunde lui i = 7 bare; pentru N = 2, i = 14 bare; при N = 3, i = 28 bare);

TRSUM (N) — suma aritmetică a valorii True Range pentru perioada N (N egal cu 1 îi orespunde i = 7 bare; pentru N = 2, i = 14 bare; pentru N = 3, i = 28 bare);

RawUO — "Valoarea Brută" a Ultimate Oscillator;

UO — valoarea oscilatorului Ultimate.

Utilizarea în tranzacţionare

Având în vedere că Ultimate Oscillator este un oscilator al analizei tehnice ce oscilează într-un diapazon de la 0 la 100 procente, linia principală a OScilatorului Ultimate trebuie tratată ca un indicator al supracumpărării/supravînzarii din piaţă: dacă oscilatorul indică o valoare mai mare de nivelul 70, aceasta înseamnă că piaţa se află în starea de suprecumpărare, curând poate să-şi schimbe direcţi. Dacă însă oscilatorul indică o valoare mai mică de nivelul 30, aceasta înseamnă că foarte curând piaţa va începe să crească.

În cazul aplicării acestei metodologii de lucru în utilizarea Oscilatorului Ultimate (la fel ca şi în cazul altor oscilatori ai analizei tehnice), este necesar de a ţine cont de factorul Gambler’s Fallacy*.

Tranzacţionarea prin utilizarea acestui oscilator, propusă de creatorul său, Larry Williams, diferă un pic de cele scrise anterior, cu toate acestea, anume această metodă este mai eficientă în tranzacţionarea pe piaţa Forex:

  • dacă divergenţa Urşilor, formată de Ultimate Oscillator, în timp ce preţul creşte, iar valoarea oscilatorului este mai mică de nivelul 50, este necesar de a deschide poziţii scurte. Poziţiile scurte se vor închide atunci când valoarea oscilatorului va cădea mai jos de nivelul 30;
  • dacă divergenţa Taurilor,formată de Ultimate Oscilatorе, în timp ce preţul cade însă valoarea oscilatorului este mai mare de 50, este necesar de a deschide poziţii lungi. Închiderea poziţiilor lungi se va face atunci când oscilatorul va avea o valoare mai mare de 70.
Ultimate Oscillator

Parametrii indicatorului InstaForex Ultimate Oscillator

fastperiod = 7

middleperiod = 14

slowperiod = 28

fastK = 4

middleK = 2

slowK = 1

Descarca


Înapoi la listă
Nu puteti sa vorbiti acum?
Puneti intrebare in chat.