Caracteristica de bază a opţiunii One Click Trading

Opţiunea One Click Trading reprezintă o sursă care optimizează precesul de săvârşire al operaţiunilor de tranzacţionare de diferite tipuri. Funcţia de optimizare One Click Trading se reflectă în posibilitatea de a simplifica executarea operaţiunilor de tranzacţionare (cumpărare/vânzare) cu un volum determinat până la «un clic».

Opţiunea One Click Trading este formată dintr-un robot automatizat, o bibliotecă de funcţii şi softul interfeţei grafice, care asigură conexiunea cu robotul de tranzacţionare automată. Scopul principal al robotului – de a executa comenzile pe care i le trimite interfaţa grafică a opţiunii.

Însăşi softul opţiunii reprezintă şase ferestre de tranzacţionare independente, fiecare din ele permiţând executarea operaţiunilor pe un instrument sau altul. Cu ajutorul ferestrei, din opţiuni, veţi putea alege instrumentele pe care le doriţi, dacă asta nu a fost făcut la prima lansare a opţiunii One Click Trading într-o fereastră nouă a fraficului.

Lansarea opţiunii One Click Trading

Prima lamsare a opţiunii are loc în mod automat - imediat după downloadare (de pe saitul InstaForex), instalarea şi lansarea terminalului de trazacţionare.

Dacă doriţi să lansaţi copii noi (în ferestrele altor grafice) One Click Trading, atunci este necesar să procedaţi în mod analog situaţiei când lansaţi un Expert Advisor - pentru activare este necesar să trageţi opţiunea «IFX One CLick Trading» din «Navigator» în una din ferestrele graficelor:

În timpul primei lansări, va fi afişată fereastra setărilor acestei opţiuni (la următoarele lansări fereastra setărilor nu mai apare), în care, aşa cum am descris mai sus, veţi putea alege instrumentele dorite pentru One Click Trading (până la 6 ):

Pentru fiecare din cele şase ferestre veţi putea alege câte un instrument din listele care se desfăşoară în jos. După efectuarea tuturor setărilor necesare, este necesar să apăsaţi butonul «Apply». De îndată ce datele ajung la server - opţiunea este gata de lucru:

Observaţie: Starea în care se află experţii nu are importanţă. Cu alte cuvinte, lucrul opţiunii nu depinde dacă experţii sunt activaţi sau nu(este apăsat butonul sau nu).

Fereastra setărilor

Pentru a putea în orice moment deschide fereastra setărilor, apăsaţi clic dreapta pe oricare din cele şase ferestre şi în meniul care se deschide alegeţi «Settings», apoi ferestrele de tranzacţionare vor dispare şi se va activa fereastra setărilor.

Puteţi avea nevoie de fereastra setărilor în cazul când sunteţi nevoit să schimbaţi setul de intrumente cu care lucraţi, ceea ce se poate intimpla nemijlocit în timpul lucrului.

Ţineţi minte, că la lansarea următoare a terminalului, opţiunea One Click Trading va fi lansată fără vizualizarea automată a ferestrei setărilor.

Închiderea opţiunii One Click Trading

Există trei metode prin care acesta poate fi inchisă:

 • Închiderea completă a opţiunii One Click Trading fără salvarea setărilor. Pentru închiderea completă a acestei opţiuni, este necesar de a şterge de pe grafic expertul (clic-dreapta pe grafic/Experts/Delete). Sau simplu, se poate de închis fereastra graficului.
 • Închiderea temporară a opţiunii One Click Trading fără salvarea setărilor. Închiderea temporară este recomandată în acele cazuri în care se cere închiderea opţiunii One Click Trading pe un timp scurt(fără salvarea setărilor). Dar ţineţi minte, că la următoarea lansare a terminalului este necesară lansarea opţiunii cu deschiderea ferestrei setărilor. Pentru aceasta apăsaţi «cross» pe prima fereastră a opţiunii One Click Trading şi apăsaţi clic-dreapta pe oricare din ferestre şi alegeţi «Close Application».
 • Închiderea opţiunii One Click Trading cu salvarea tuturor setărilor la închderea terminalului de tranzacţionare. Odată cu închiderea terminalului de lucru, opţiunea One Click Trading îşi va păstra setările curente. De aceea, la următoarea lansare a terminalului, vor fi păstrate setările oppţiunii One Click Trading, iar fereastra setărilor deja nu se va mai deschide automat.

La utilizarea celei de-a treia modalitate, opţiunea One Click Trading păstrează următoarele setări (şi în mod corespunzător le restabileşte la următoarea lasnare a terminalului):

 • simbolurile ferestrelor de tranzacţionare a interfeţei programului
 • volumele cu care s-a lucrat din toate ferestrele interfeţei programului
 • aşezarea ferestrelor una faţă de cealaltă (aşezate după coordonatele X şi Y)
 • aşezarea ferestrelor una faţă de cealaltă (aşezate după coordonata Z)
 • informaţia despre ferestrele de tranzacţionare active

Unele din aceste posibilităţi sunt descrise mai departe în instrucţiunile de utilizare.

Posibilităţile opţiunii One Click Trading

Posibilităţile de bază ale opţiunii One Click Trading:

 • Executarea operaţiunilor de piaţă (cumpărare/vânzare) cu un volum prestabilit.
 • Urmărirea rezultatului operaţiunilor deschise. Dacă în încercarea de a executa o operaţiune apare vre-o problemă sau eroare, atunci în fereastra informaţională (se activează în momentul apăsării butonului Buy/Sell desupra ferestrei de tranzacţionare), atenţiei dumneavoastră va fi prezentată informaţia cu privire la eroarea dată.
 • Reflectarea în mod continuu a preţului curent Ask şi Bid pentru instrumentele pe care le utilizaţi. Preţul curent (din acest moment) se reflectă pe butoanele de deschidere a tranzacţiilor: Ask - pe butonul Buy, Bid - pe butonul Sell, ceea ce permite de a afla - după care preţ în momentul de faţă putem executa operaţiunea dorită.
 • Dinamica preţului curent (a crescut preţul curent faţă de cel anterior sau a scăzut). În partea din dreapta sus al ferestrei opţiunii One Click Trading este indicată o săgeată. În cazul în care săgeata este îndreptată în sus, aceasta înseamnă că ultimul preţ este mai mare ca precedentul,iar dacă este îndreptată în jos – mai mic.
 • Libera poziţionare a ferestrelor programului. Toate ferestrele de tranzacţionare le puteţi în mod liber muta şi poziţiona fără restricţii în cadrul ferestrei graficului şi una faţă de alta. Mutarea are loc în mod obişnuit – se ţine apasăt clic-stânga pe fereastra dorită. Dentru scoatere unei sau altei ferestre pe primul plan este suficient de a face clic pe fereastra respectivă.
 • Închiderea unor ferestre de tranzacţionare a opţiunii One Click Trading. Dac vă doriţi să închideţi o anumită fereastră, apăsaţi clic dreapta pe această fereastră şi alegeţi din meniul care se deschide «Close this window». Pentru a primi din nou acces la toate ferestrele de tranzacţionare ale acestei opţiuni, trebuie să închideţi programul fără salvarea setărilor şi să conectaţi din nou expertul «IFX One CLick Trading» la fereastra graficului.
 • Setare independentă şi salvarea setărilor, instalate pe mai multe grafice-copii ale opţiunii One Click Trading. Toate setările idividuale ale utilizatorului (inclusiv mutarea ferestrelor de tranzacţionare, stabilirea volumului, alegerea instrumentelor ş.a.) se aplică acelei ferestre a graficului pe care este deschisă o copie anumită a opţiunii One Click Trading.
 • Limite în utilizare

  Opţiunea One Click Trading funcţionează numai în terminalul companiei InstaForex. Funcţionarea opţiunii One Click Trading în terminalele altor companii nu este posibiă sau poate duce la urmări imprevizibile.

  Urmările încercărilor de a copia în mod fraudulos opţiunea One Click Trading şi utilizarea ei, traderul şi le asumă în totalitate.

  Condiţiile funcţionării corecte a opţiunii One Click Trading

  Dacă opţiunea este integrată în terminal manual (nu prin downloadarea terminalului pe pe saitul companiei InstaForex), atunci utilizatorul trebuie să verifice setările necesare ale terminalului pentru funcţionarea corectă a opţiunii One Click Trading.

  Setarea terminalului de tranzacţionare constă în activarea următoarelor opţiuni: «Service/Setting/Experts/Allow expert to trade» şi «Service/Setting/Experts/Allow import DLL»:

  Fără respectarea condiţiilor enumerate mai sus, funcţionarea corectă a acestei opţiuni nu este posibilă.

Start trading with
no risks and investments
With new Start-Up Bonus of $1000