Korisnička registracija na MT5.com portalu će Vam omogućiti da prikažete račun na portalu za praćenje i na zvaničnom sajtu kompanije InstaForex - instaforex.com bez učešća u PAMM-sistemu. Pod jednim korisničkim imenom na MT5.com međunarodnog trejding portala, bićete u mogućnosti da postavite više računa za praćenje u isto vreme.

Najlakši i najbrži put postavljanja računa za praćenje na zvaničnom sajtu kompanije InstaForex je ekspresna registracija na ovom sajtu, koju možete videti ispod.


Izaberite način dodavanja računa na tabelu za praćenje


Registracija na
PAMM-system
Registracija na
portal MT5.com
Registracija na
InstaForex.com

Ne možete da razgovarate sada?
Postavite pitanje kroz ćaskanje.