Trgovačka sesija je određen vremenski interval kada banke različitih zemalja rade i trguju aktivno.

Ključna odlika satnice trgovanja je 24/5 rad na forex tržištu, ne računajući praznike nacionalnih banaka. Subota i nedelja su neradni dani kao i u većini banaka. Nezvanično tržište valutama radi čak i vikendima, ali vršenje transakcija tokom ovih dana smatra se rizičnim zbog malog broja učesnika i većih šansi za kratkotrajno menjanje trenda. Ovo se događa zato što jedna ili više velikih banaka u drugim regionima izvršavaju naloge klijenata.

Valutna i deoničarska tržišta locirana su u različitim geografskim zonama. Kada se završi trgovačka sesija prvog tržišta otvara se sesija drugog i to omogućava 24-voročasovni rad tržišta.

Postoje četiri glavne trgovačke sesije:

  • Severno-američka;
  • Evropska;
  • Azijska;
  • Pacifička.

Zašto je važno znati satnicu Forex trgovanja?

1. Ukoliko znate satnicu trgovanja, možete precizno napraviti svoj raspored.

2. Svaka trgovačka sesija ima svoje specifičnosti i ukoliko ih poznajete imate veće mogućnosti za ostvarivanje profita na tržištu.

3. Trgovački obim najveći je kada se preklapaju Forex sesije. Tokom tog perioda, odigrava se najjače trgovanje.

Karakteristike trgovačkih sesija

Severno-američka sesija poseduje najveću nestalnost tržišta. Finansijski centar tog tržišta - Njujork počinje sa radom u 13:00 UTC kada se otvaraju američke banke a evropski dileri se vrate sa ručka. Obično se u ovo vreme, objavljuju najvažnije fundamentalne vesti i značajni podaci. Ova sesija je najagresivnija. Uglavno se trguje EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD, USD/CHF i GBP/CAD parovima.

Evropska sesija se otvara dok se gasi azijska sesija. Finansijski centar se nalazi u Londonu. Sesija se preklapa sa ostalim trgovačkim satnicama zbog svog goegrafskog položaja. Zbog toga London ima najveći obim trgovanja. Najviše se trguje parovima: EUR/USD, GBP/USD, EUR/GBP, USD/CHF, GBP/CHF i GBP/JPY.

Azijska sesija počinje u Tokiju. Trgovanje je umereno. Najpopularniji parovi su: USD/JPY, GBP/JPY i AUD/JPY.

Pacifička sesija se otvara odmah nakon vikenda. Ovo je najmirnija sesija. Finansijski centar je Velington. Zbog svoje slabije aktivnosti ova sesija se najčešće kombinuje sa azijskom.

Najbolje vreme za forex trgovanje

Tokom različitih trgovačkih sesija, isti valutni parovi mogu biti aktivni ili pasivni. Da bi ostvarili profit od trgovanja, potrebno je da znate radno vreme tržišta. Ukoliko ste upoznati sa četiri glavne sesije lako ćete pronaći najbolje vreme za trgovinu valutnih parova koje odaberete.

Satnice trgovanja su Vam uvek dostupne jer postoji poseban indikator u trgovačkim platformama. Indikator trgovačkih satnica grafički prikazuje svaku trgovačku sesiju. Nakon njegovog instaliranja, promena na letnje računjanje vremena vrši se automatski. Sem toga, njegovi korisnici primaju obaveštenja o otvaranju i zatvaranju sesija. Međutim, ovaj indikator neće biti od koristi za one koji trguju u 4-voročasovnom vremenskom okviru ili otvaraju i zatvaraju transakcije na osnovu jednodnevnih sveća.

Start trading with
no risks and investments
With new Start-Up Bonus of $1000