Three Inside Up and Three Inside Down (harami age and harami sage)

The Three Inside Up and the Three Inside Down confirm the Harami model as the first two days of these two patterns are the Harami itself. The third day of the pattern confirms the closing price in any trend, bullish or bearish.

Dve vrane (Niwa garasu)

Obrazac dve vrane se smatra obrascem preokreta ili obrascem dominantne prodaje. Trend porasta je podržan dugom belom svećom. Sledećeg dana postoji mali skok na gore, međutim, trgovački dan se zatvara po najnižoj ceni tog dana, ali višoj u odnosu na prvu sveću.

Proboj

Obrazac Proboj (Breakaway) se formira u toku trenda dominantne kupovine koji ukazuje na početak prodaje. Ponekad cena ulazi u oblast preterane prodaje. Obrazac počinje dugim crnim danom koji prati još jedan crni dan sa svećom kod koje postoji jaz na otvaranju. Nakon jaza nadole, ostale tri sveće vode ka nižim cenama. Obrazac Proboj se sastoji od crnih sveća osim trećeg dana koji može biti crn ili beo. Tri dana koje prate jaz podsećaju na obrazac Tri crne vrane jer njihove najviše i najniže vrednosti formiraju opadajući niz. Zadnji dan u potpunosti guta mala crna tela prethodnih dana.

Tri identične vrane (doji sanba garasu)

Tri identične vrane je obrazac sveća koji ukazuje na preokret u tržište dominantne prodaje. To je specijalni slučaj obrasca Tri crne vrane. Razlika je u tome što se kod Tri identične vrane drugi i treći crni dan otvaraju na nivou zatvaranja prethodnog dana. Takođe je moguć marginalni jaz.

Tri crne vrane (sanba garasu)

Tri crne vrane je obrazac japanskih sveća koji ukazuje na preokret u tržište dominantne prodaje. Javlja se u toku trenda porasta formirajući stepenice u obliku dugih crnih dana. Cena otvaranja svakog dana je neznatno veća od cene zatvaranja prethodnog dana, ali se tada pretvara u trend opadanja i postaje niža. Ovaj trenutak se može smatrati trgovačkim signalom za preokret trenda. Budite pažljivi jer isuviše naglo opadanje cene može dovesti do toga da kupci kupuju sredstva kada je cena najniža.

Tri bela vojnika (aka sanpei)

Tri bela vojnika predstavljaju obrazac preokreta u tržište dominantne kupovine i sastoji se iz nekoliko dugih belih sveća. Svaka cena zatvaranja ovog obrasca viša je od cena zatvaranja prethodnog tela. Obrazac je jasniji ukoliko svaka trgovačka sesija počinje na sredini prethodnog dana (tela sveće). Dakle, obrazac liči na stepenice i predviđa trend dominantne kupovine.

Držanje pojasa (yorikiri)

Obrazac Držanja pojasa je sličan otvaranju Marubozu sveće bez senke koja prikazuje cenu otvaranja.

Linije koje se susreću

Obrazac Linije koje se susreću se formira kada sveće suprotnih boja imaju istu cenu zatvaranja.

Dve vrane koje lete

Obrazac preokreta dve vrane koje lete na grafikonu se javlja samo prilikom trenda porasta. Ovaj obrazac sveća prikazuje procep između druge male crne sveće (trećeg dana) i prvog tela koje se nalazi ispred. Ukoliko posedujete živu maštu, možete videti dve vrane u ovim svećama. Tako je obrazac dobio ime. Obrazac ima karakter dominantne prodaje.

Trostruka zvezda (Santen Boshi)

Trostruka zvezda je snažan obrazac koji najavljuje preokret trenutnog trenda i ukazuje na nivoe jakog otpora ili podrške. Trostruku zvezdu formiraju tri dodži sveće, sa srednjim dodžijem u obliku zvezde. Ovaj obrazac razvio je Stiv Nison. Veoma se retko javlja, ali ga ne treba zanemariti.

Jutarnja dodži zvezda i večernja dodži zvezda

Obrazac dodži zvezde javlja se na grafikonu pre preokreta trenda. Sveća koja se pojavljuje sledećeg dana uglavnom daje potvrdu o promeni trenutnog trenda..

Jutarnja i večernja zvezda (Sankawa Ake No Myojyo and Sankawa Yoi No Myojyo)

Obrasci jutarnja zvezda i večernja zvezda često se javljaju u grafikonima i ukazuju na promenu trenutnog trenda. Svaki od ovih obrazaca formiraju tri sveće. Jutarnja zvezda ukazuje na prekid opadanja cene i preokret tržišta u tržište dominantne kupovine, dok večernja zvezda označava kraj rasta cene i preokret u tržište dominante prodaje.

Pogledaj više