Tri zvezde na jugu (kyoku no santen boshi)

Tri zvezde na jugu je obrazac preokreta u tržište dominantne kupovine koji prikazuje postepeno slabljenje trenda prodaje s obzirom na to da kretanje cene u okviru jednog dana postaje sve slabije, dok dnevna najniža vrednost postaje sve veća. Ključna tačka formiranja ovog obrasca je duga donja senka prvog dana, koja predstavlja očigledan znak porasta interesovanja za kupovinu.

Obrasci Tri dana spolja nagore i Tri dana spolja nadole (tsutsumi age and tsutsumi sage)

Obrasci Tri dana spolja nagore i Tri dana spolja nadole služe za potvrđivanje obrasca Gutanje. Oni liče na obrasce Tri dana iznutra nagore i Tri dana iznutra nadole, kao i na Harami obrazac.

Tri dana iznutra nagore i Tri dana iznutra nadole (harami age and harami sage)

Tri dana iznutra nagore i Tri dana iznutra nadole daju potvrdu Harami obrasca, s obzirom da prva dva dana ovih obrazaca sačinjavaju sam Harami. Treći dan obrasca potvrđuje cenu zatvaranja bilo kog trenda, dominantne kupovine ili dominantne prodaje.

Dve vrane (Niwa garasu)

Obrazac dve vrane se smatra obrascem preokreta ili obrascem dominantne prodaje. Trend porasta je podržan dugom belom svećom. Sledećeg dana postoji mali skok na gore, međutim, trgovački dan se zatvara po najnižoj ceni tog dana, ali višoj u odnosu na prvu sveću.

Proboj

Obrazac Proboj (Breakaway) se formira u toku trenda dominantne kupovine koji ukazuje na početak prodaje. Ponekad cena ulazi u oblast preterane prodaje. Obrazac počinje dugim crnim danom koji prati još jedan crni dan sa svećom kod koje postoji jaz na otvaranju. Nakon jaza nadole, ostale tri sveće vode ka nižim cenama. Obrazac Proboj se sastoji od crnih sveća osim trećeg dana koji može biti crn ili beo. Tri dana koje prate jaz podsećaju na obrazac Tri crne vrane jer njihove najviše i najniže vrednosti formiraju opadajući niz. Zadnji dan u potpunosti guta mala crna tela prethodnih dana.

Tri identične vrane (doji sanba garasu)

Tri identične vrane je obrazac sveća koji ukazuje na preokret u tržište dominantne prodaje. To je specijalni slučaj obrasca Tri crne vrane. Razlika je u tome što se kod Tri identične vrane drugi i treći crni dan otvaraju na nivou zatvaranja prethodnog dana. Takođe je moguć marginalni jaz.

Tri crne vrane (sanba garasu)

Tri crne vrane je obrazac japanskih sveća koji ukazuje na preokret u tržište dominantne prodaje. Javlja se u toku trenda porasta formirajući stepenice u obliku dugih crnih dana. Cena otvaranja svakog dana je neznatno veća od cene zatvaranja prethodnog dana, ali se tada pretvara u trend opadanja i postaje niža. Ovaj trenutak se može smatrati trgovačkim signalom za preokret trenda. Budite pažljivi jer isuviše naglo opadanje cene može dovesti do toga da kupci kupuju sredstva kada je cena najniža.

Tri bela vojnika (aka sanpei)

Tri bela vojnika predstavljaju obrazac preokreta u tržište dominantne kupovine i sastoji se iz nekoliko dugih belih sveća. Svaka cena zatvaranja ovog obrasca viša je od cena zatvaranja prethodnog tela. Obrazac je jasniji ukoliko svaka trgovačka sesija počinje na sredini prethodnog dana (tela sveće). Dakle, obrazac liči na stepenice i predviđa trend dominantne kupovine.

Držanje pojasa (yorikiri)

Obrazac Držanja pojasa je sličan otvaranju Marubozu sveće bez senke koja prikazuje cenu otvaranja.

Linije koje se susreću

Obrazac Linije koje se susreću se formira kada sveće suprotnih boja imaju istu cenu zatvaranja.

Dve vrane koje lete

Obrazac preokreta dve vrane koje lete na grafikonu se javlja samo prilikom trenda porasta. Ovaj obrazac sveća prikazuje procep između druge male crne sveće (trećeg dana) i prvog tela koje se nalazi ispred. Ukoliko posedujete živu maštu, možete videti dve vrane u ovim svećama. Tako je obrazac dobio ime. Obrazac ima karakter dominantne prodaje.

Trostruka zvezda (Santen Boshi)

Trostruka zvezda je snažan obrazac koji najavljuje preokret trenutnog trenda i ukazuje na nivoe jakog otpora ili podrške. Trostruku zvezdu formiraju tri dodži sveće, sa srednjim dodžijem u obliku zvezde. Ovaj obrazac razvio je Stiv Nison. Veoma se retko javlja, ali ga ne treba zanemariti.

Pogledaj više
Start trading with
no risks and investments
With new Start-Up Bonus of $1000