Facebook
 
 

Formula

Kada je AMA(1) = Zatvaranje

AMA = AMA(1) + α * (Zatvaranje – AMA(1)), gde je


α = [(VI * (FC – SC)) + SC]²

Korišćenje u trgovini

AMA indikator Perija Kaufmana najviše se razlikuje od standardnog pokretnog proseka po načinu izračunavanja koji direktno zavisi od situacije na tržištu i fluktuacije cene. U slučaju nagle promene cene, obračunski period AMA indikatora postepeno se smanjuje. Kada postoji manja fluktuacija cene, period AMA se povećava. AMA indikator se koristi za identifikovanje pravca trenda na forex tržištu boljom filtracijom prosečne cene prilikom manjih fluktuacija.

Dakle, Kaufmanov prilagodljivi pokretni prosek karakteriše niska osetljivost na šumove niza cena i malo kašnjenje u prepoznavanju trenda, dok ostali pokretni proseci imaju nedostatke u obliku neizbežnog kašnjenja pri povećanju perioda indikatora i povećanju broja lažnih signala kada se period indikatora smanjuje.

AMA indikator se može samostalno koristiti ili zajedno sa ostalim metodama trgovine. Ukoliko se IFX_AMA koristi bez drugih indikatora:

  • Trgovac treba da otvori kupovinu (ili zatvori prodaju) kada linija cene preseče liniju IFX_AMA odozdo na gore
  • Trgovac treba da zatvori kupovinu (ili otvori prodaju) kada linija cene preseče liniju IFX_AMA odozgo na dole
IFX_AMA indikator

Preuzmi


Nazad na listu
Ne možete da razgovarate sada?
Postavite pitanje kroz ćaskanje.