Facebook
 
 

Formula

Ublažen AM = 100*(EMA[Zatvaranje,EmaPer] / SMA[Zatvaranje,2*MomPer+1] -1), gde je


EmaPer = ravan period EМА {RavanPeriod}

MomPer = period momenta {MomPeriod}

Korišćenje u trgovini

Kao i mnogi drugi oscilatori i ovaj indikator se najviše koristi za otvaranje kupovine kada linija tehničkog indikatora usidreni momenat pređe nulti nivo. Obrnuta situacije je pogodna za prodaju; prodaju treba otvoriti ukoliko cena opadne ispod nultog nivoa. Najbolji način za korišćenje ovog indikatora jeste traženje dobre prilike za ulazak na tržište korišćenjem signala drugih sistema i indikatora.

Osim situacije kada indikator usidreni momenat prelazi nulti nivo, takođe je važno pratiti situacije kada postoji neslaganje između kretanja cene i kretanja indikatora. Ukoliko cena opada, a usidreni momenat formira trend porasta ispod nultog nivoa, tada se u skorijoj budućnosti može očekivati preokret cene. U slučaju da cena raste, a linija indikatora opada postoji velika verovatnoća da će cena dalje opadati u pogledu divergencije signala.

Osnivač indikatora preporučuje korišćenje određene tampon zone oko nultog nivoa sa ciljem smanjivanja broja netačnih signala. Takva zona se može nalaziti u opsegu od -0.2 do 0.2, a signal će samim tim nastati kada se probije linija tampon zone, a ne u slučaju da linija indikatora pređe nulti nivo. Ovaj pristup će smanjiti broj transakcija i pozitivno može uticati na ishode trgovina.

Usidreni momenat

Parametri InstaForex-ovog usidrenog momenta

MomPeriod = 11

SmoothPeriod = 6

Preuzmi


Nazad na listu
Ne možete da razgovarate sada?
Postavite pitanje kroz ćaskanje.