Facebook
 
 

Formula

SI(i)=50*(ZATVARANJE(i-1)-ZATVARANJE(i)+0,5*(ZATVARANJE(i-1)-OTVARANJE(i-1))+0,25*(ZATVARANJE(i)-OTVARANJE(i))/R)*(K/T)

ASI(i) = ASI(i-1) + SI(i), gde je


SI (i) - trenutna vrednost indeksa oscilovanja gomile tehničkog indikatora;

SI (i - 1) - vrednost indeksa oscilovanja tehničkog indikatora u prethodnoj liniji;

ZATVARANJE (i) - trenutna cena zatvaranja;

ZATVARANJE (i - 1) - prethodna cena zatvaranja;

OTVARANJE (i) - trenutna cena otvaranja;

OTVARANJE (i - 1) - prethodna cena zatvaranja;

R - parametar koji se izračunava prema formuli koja koristi odnos između trenutne cene zatvaranja i prethodne najviše i najniže vrednosti.

K - je najveća od dve vrednosti: NAJVIŠA (i - 1) - ZATVARANJE (i)) i (NAJNIŽA (i - 1) - ZATVARANJE (i));

T - najveća promena cene u toku trejding sesije;

ASI (i) - trenutna vrednost indeksa oscilovanja gomile.

Korišćenje u trgovini

U Vajlderovoj knjizi "Novi koncepti tehnike sistema trgovine" nalazi se sledeći opis ovog indikatora. "Kada se ASI primenjuje na istom svakodnevnom grafikonu, trendovi izračunati pomoću njega mogu se uporediti sa nivoima grafikona. Onima koji su upoznati sa crtanjem značajnih nivoa trendova, ASI može biti oruđe od velike pomoći u određivanju probijanja linije trenda. Pogrešno (netačno) probijanje linije trenda na grafikonu neće biti potvrđeno odgovarajućim linijama na grafikonu indikatora. S obzirom na činjenicu da se koristi veći obim cene zatvaranja, promene u ceni u okviru dana nisu od velikog uticaja na indeks ovog indikatora."

Indeks oscilovanja gomile pogodan je za određivanje trenda kada se istovremeno koristi sa SMA(50) indikatorom u posebnoj liniji. Tačke u kojim se ASI ukršta sa SMA odozgo ili odozdo predstavljaju signale koji pokazuju i oblast ulaska u pravcu trenda koji se razvija i oblast izlaska u slučaju kada indikator preseca liniju signala u suprotnom pravcu.

ASI indikator

InstaForex parametri ASI indikatora

T = 300.0

Preuzmi


Nazad na listu
Ne možete da razgovarate sada?
Postavite pitanje kroz ćaskanje.