empty
 
 

Izračunavanje

P = (jučerašnja_najviša + jučerašanja_najniža + jučerašnja_zatvaranje) / 3;

R1 = (2 * P)-jučerašnja_najniša;

S1 = (2 * P)-jučerašnja_najviša;

R2 = P-S1 + R1;

S2 = P-R1 + S1;

R3 = (2 * P) + (jučerašnja_najviša-(2 * jučerašnja_najniža));

S3 = (2 * P) - ((2 * jučerašnja_najviša)-jučerašnja_najniža);

R4 = (3 * P) + (jučerašnja_najviša-(3 * jučerašnja_najniža));

S4 = (3 * P) - ((3 * jučerašnja_najviša)-jučerašnja_najniža), gde je


P - Nivo pivota, jučerašnja_najviša - najviša cena prethodnog dana, jučerašnja_najniža - najniža cena prethodnog dana, jučerašnja_zatvaranje - cena na zatvaranju prethodnog dana, R1 .. R4 i S1 .. S4 - nivoi otpora i podrške, respektivno.

Korišćenje u trgovini

Kamarilja Pivoti su slični klasičnim tačkama koje određuju nivoe preokreta, otpora ili podrške. To su Tačke pivota, Vudijevi pivoti, Demarkovi pivoti, Fibonačijevi pivoti u okviru jednog dana itd. Međutim, prednost Kamarilja pivota jeste prepoznavanje ekstremenih promena cena u toku jednog dana. Posledica toga jeste da Kamarilja jednačina lepo funkcioniše za M15, M30, retko za H1 vremenski okvir.

Centralna linija Tačke pivota jeste tačka rotacije. Tokom uobičajenog dana Forex trgovine sa nedostatkom kretanja trenda; cena će fluktuirati oko ove tačke, a čak i ukoliko postoji veće udaljavanje, vratiće se na pivot tačku na kraju dana trgovine.

Takođe postoji 'tampon zona' između nivoa R1 i S1 gde se cena nalazi najviše vremena. Najbolju opciju predstavlja rad na odbijanju trejdova od ovih nivoa podrške/otpora. Možete koristiti bilo koji filter ulaska u trgovinu, ali je često dovoljno samo da razumete sveukupni pravac kretanja da biste odabrali odgovarajući nivo ulaska: ili R1 ili S1.

Probijanje ovih nivoa pokazuje da cena može dostići nivoe R2 i S2, ali treba shvatiti da što se cena više udaljava od tačke rotacije u okviru dana, veća je verovatnoća njenog vraćanja na pivot tačku.

Preokreti cene se odigravaju na nivoima R2, R3 i S2, S3. Dok otvarate poziciju na ovim nivoima, preporučljivo je da na R4 i S4 nivoima respektivno postavite prekid gubitka.

Kamarilja jednačina se svakog dana izračunava automatski na osnovu cene zatvaranja prethodnog dana.

Jednačina Kamarilja

InstaForex parametri Kamarilja jednačine:

Alerts = false

GMTshiftSun = 1.0

GMTshift = 0.0

pivot = true

StandardPivots = true

ListStandardPivots = true

Preuzmi


Nazad na listu
Ne možete da razgovarate sada?
Postavite pitanje kroz ćaskanje.