Facebook
 
 

Formula

Kopok(t) = EMA(w,t)[ROC(l,t) + ROC(s,t)], gde je


EMA(w,t) — eksponencijalni pokretni prosek za w period;

[ROC(l,t) + ROC(s,t)] — zbir indikatora po brzini promene cene za l (dugačak) i s (kratak) period.

Korišćenje u trgovini

Na osnovu prvobitnog pristupa, Kopok indikator se izračunava kao 10-tomesečna procena pokretnog preseka sume 14-tomesečne stope promena i 11-tomesečna stopa promena za indeks. Signali indikatora se beleže kada linija grafikona menja svoj pravac oscilovanja na gore ili na dole.

Još jedna primena Kopok indikatora za MetaTrader jeste kada se pređe nivo 0. Ukoliko linija grafikona preseče taj nivo odozdo na gore, treba otvoriti nalog za kupovinu i obrnuto.

Robert V. Kolbi, poznati tehnički analitičar i autor knjige Enciklopedija tehničkih indikatora tržišta preporučuje korišćenje Kopok indikatora uz 5-todnevni eksponencijalni pokretni presek.

Kada se EMA odvoji od linije grafikona i krene naniže, treba prodati sredstvo. I obrnuto, kada se EMA odvoji od linije grafikona i krene naviše, treba kupovati. Ovaj pristup omogućava trejderima da opaze lokalni ekstrem.

Kopok indikator

Parametri InstaForex Kopok indikatora

ROC1Period = 14

ROC2Period = 11

MAPeriod = 10

MAType = 1

Preuzmi


Nazad na listu
Ne možete da razgovarate sada?
Postavite pitanje kroz ćaskanje.