empty
 
 

Formula

Medijana cene = (NAJVIŠA + NAJNIŽA) / 2

Fenomenalni oscilator = SMA (Medijana cene, 5) — SMA (Medijana cene, 34)

Korišćenje u trgovini

U okviru Meta Trader-a 4, ovaj oscilator kombinuje dva fenomenalna indikatora (AO) koji su na grafikonu prikazani u obliku histograma.

Evo osnovnih pravila za trgovanje pomoću dvostrukog fenomenalnog oscilatora:

  • Indikator daje signal za kupovinu kada crveni histogram bržeg fenomenalnog oscilatora (AO) preseče zeleni histogram sporijeg AO odozdo na gore
  • Trgovci treba da izvrše prodaju kada crveni histogram bržeg AO preseče zelenu liniju sporijeg AO odozgo na dole
  • Trgovine treba zatvoriti kada se histogrami ponovo međusobno ukrste
  • Uzdržite se od trgovine kada su linije indikatora usmerene bočno. Bolje je da otvorite trgovinu kada primetite da je trend očigledno formiran za određeno finansijsko sredstvo
  • U slučaju da linije indikatora prikazuju mešovito kretanje, treba da trgujete u skladu sa pravcem linije sporijeg AO
IFX_DAO indikator

Preuzmi


Nazad na listu
Ne možete da razgovarate sada?
Postavite pitanje kroz ćaskanje.