empty
 
 

Dodži zvezda je obrazac sveće koji se javlja pre preokreta trenda. Najpre se javlja sveća sa dugim telom. Njegova boja označava prethodni trend. Crno telo označava trend opadanja dok belo ukazuje na trend porasta.

Cena otvaranja sledećeg dana jednaka je ceni zatvaranja zbog promene pravca trenda. Dodži zvezda je dobar primer primene grafikona japanskih sveća u analizi tržišta. One uvek daju jasne signale. Slabljenje trenda ne bi bilo tako očigledno da smo primenili drugi metod analize grafikona.

Kako prepoznati Dodži zvezdu?

  • Prvog dana uočava se duga sveća.
  • Zatim drugog dana uočavamo Dodži koji visi nadole.
  • Senke Dodžija ne treba da budu veoma duge, posebno ne tokom trenda porasta.

Psihologija obrasca

Dodži zvezda koji označava prodaju javlja se pri trendu porasta koji je potvrđen jakom belom svećom. Trgovina se sledećeg dana odigrava u uskom opsegu cene i cena zatvaranja jednaka je ili skoro jednaka ceni otvaranja. Takva situacija utiče da trgovci zaborave prethodni trend porasta. Većina njih menja svoje pozicije i tako produžavaju dužinu sveće. Ukoliko je cena zatvaranja sledećeg dana ispod Dodži zvezde doći će do preokreta trenda.

Često će ,ukoliko se prvog dana transakcija zatvori u glavnom trendu, doći do jaza u ceni pre formiranja Dodži zvezde. Ukoliko jaz prekriva senke preokret trenda postaje još značajniji. Boja sveće prvog dana mora odražavati pravac trenda.

Transformacija obrasca

Dodži zvezda kada dominira kupovina se sastoji od duge crne sveće koja je suprotna karakteru obrasca dominantne kupovine.

Dodži zvezda kada dominira prodaja se sastoji od duge bele sveće koja je takođe suprotna obrascu. Takvo nepodudaranje ne sme biti zanemareno.

Dodži zvezda kada dominira kupovina
Dodži zvezda kada dominira kupovina
Dodži zvezda kada dominira prodaja
Dodži zvezda kada dominira prodaja

Preuzmi


Nazad na listu
Ne možete da razgovarate sada?
Postavite pitanje kroz ćaskanje.
Widget callback