Facebook
 
 

Formula za izračunavanje

DonchianChannel viša = HH(n), Najviša visoka cena za n perioda

DonchianChannel niža = LL(n), Najniža niska cena za n perioda

DonchianChannel srednja = (DonchianChannel viša + DonchianChannel niža) / 2

Korišćenje u trgovini

Kanal cene je pogodan za tehničku osnovu i trgovinske sisteme trenda i kontratrenda.

Klasična pravila trgovačkog sistema zasnovanog na ovom indikatoru pretpostavljaju:

  • Kupovinu sredstava kada je cena zatvaranja iznad kanala od 20
  • Prodaju sredstava kada je cena fiksna ispod kanala od 20
  • Zatvaranje kratkih pozicija kada se kanal formira u periodu iznad 5
  • Zatvaranje dugih pozicija kada se kanal formira u periodu ispod 5

Da bismo pojednostavili potragu za signalima probijanja, neophodno je da koristimo indikator sklonosti dimenzije +2.

Ovaj stil trgovine može se primeniti na jednodnevnu trgovinu, dugoročnu i na trgovinu srednje dužine i na robnim tržištima i na tržištima finansijskih trendova.

S obzirom da je međunarodno tržište uglavnom po prirodi sporedno ili ravno, pri trgovini je neophodna upotreba filtera ukoliko želite da dobijete najbolji od svih sistema proboja zasnovanih na indikatoru kanala cene. Na taj način će biti odabrani signali koji formiraju cenu van Donkian kanala.

Mnogo je bolje kombinovati ove signale proboja i filtrirati ih pomoću ADX (indikatora jačine trenda) i ATR (meri nestalnost promena cene) indikatora.

Izlazi bazirani na indikatoru kanala cene omogućavaju Vam da zatvorite trgovine bez gubitaka tokom korektivnih povlačenja, koja se uglavnom odigravaju nakon snažnog probijanja cene. Ovakve situacije se najčešće dešavaju kada se cena znatno udalji od kanala posle probijanja njegovih granica, ne dopuštaju gubitak sredstava prilikom vraćanja i doprinose najprofitabilnijem zatvaranju transakcije.

Donkian kanal

InstaForex parametri Donkian kanala

period - 20
displacement - 2
mode - 1 ili 2

Kada je oblik = 1, indikator se bazira na najvišoj visokoj i na najnižoj niskoj ceni za poslednjih n perioda

Kada je oblik = 2, indikator se bazira na ceni zatvaranja za poslednjih n perioda

Preuzmi


Nazad na listu
Ne možete da razgovarate sada?
Postavite pitanje kroz ćaskanje.