Facebook
 
 

Formula

DPO = CLOSE – SMA (CLOSE, (N / 2 + 1)), gde je


SMA jednostavni pokretni prosek;

CLOSE cena zatvaranja;

N označava trajanje ciklusa.

Korišćenje u trgovini

IFX_DPO, kompjuterski indikator, kreiran je za otklanjanje pravca trenda u fluktuaciji cene. Dakle, ovaj indikator pojednostavljuje prepoznavanje ciklusa, kao i nivoa preterane prodaje i preterane kupovine na grafikonima valutnih parova.

Na forex tržištu se veliki ciklusi cene sastoje iz manjih ciklusa. Analiza tih manjih ciklusa pomaže u određivanju značajnih najviših i najnižih tačaka. IFX_DPO indikator omogućava trgovcu da otkloni uticaj velikih ciklusa na kretanje cene. Ciklusi se određuju brojanjem perioda između najviših ili najnižih vrednosti. Za smanjenje broja lažnih signala preporučuje se korišćenje perioda od 21 ciklusa.

Ukoliko linija DPO preseče nulti nivo odozdo na gore, trend će se promeniti iz trenda opadanja u trend porasta. Znači, došlo je vreme za kupovinu sredstva. Obrnuto, u slučaju da linija indikatora pređe nulti nivo odozgo na dole, treba prodati sredstvo, jer će se trend promeniti iz rastućeg u opadajući.

Dodatno, koristeći IFX_DPO indikator, trgovci lako mogu prepoznati signale divergencije i konvergencije.

IFX_DPO indikator

Parametri InstaForex-ovog IFX_DPO indikatora

IndPeriod = 14

CoutnsBars = 300

Preuzmi


Nazad na listu
Ne možete da razgovarate sada?
Postavite pitanje kroz ćaskanje.