empty
 
 
Indeks valuta povezanih sa eurom

Indeks valuta povezanih sa eurom prikazuje prosek fluktuacija pet glavnih svetskih valuta (USD, GBP, JPY, CHF, and SEK) u odnosu na euro. Indeks euro valuta, ili EURX, je ustanovljen 13. januara 2006. godine i njegova vrednost se prikazuje na njujorškoj berzi robe i fjučersa (NYBOT). Indeks predstavlja reper za izračunavanje vrednosti eura u odnosu na druge valute tržišta finansija.

Formula

EURx = 34.38805726*EURUSD^(0,3155)*EURGBP^(0.3056)*EUR/JPY^(0.1891)*EURCHF^(0.1113)*EURSEK^(0.0785)

Korišćenje u trgovini

EURindex izračunati indikator prikazuje promene cene indeksa euro valute, koji je praćen fluktuacijama cena drugih glavnih valutnih parova na Forex-u.

Sa praktične tačke gledišta, postoje dva načina korišćenja indeksa za trgovanje EUR/USD-om i drugim valutnim instrumentima u okviru Metatrader-a. Prvi je povezan sa ukrštanjima, a drugi se bazira na divergenciji.

  • U slučaju da euro indeks preseca 50 SMA i 100 SMA na gore ili na dole, on predstavlja signal za kupovinu ili prodaju, respektivno. Postoje mnogi načini izvršenja trgovine uz ostvarivanje profita, ukoliko razmatramo ta ukrštanja (presecanja). Međutim, ne preporučuje se korišćenje suprotnog signala za zatvaranje pozicije.
  • Ukoliko cena valutnog para opada dok EURX raste, tada dolazi do divergencije. Na osnovu nje se može zaključiti da će u bliskoj budućnosti najverovatnije doći do porasta kvote valutnog para.
  • Sa druge strane, ukoliko EURX opada usred jakog talasa porasta cene, to može biti pokazatelj da može doći do opadanja trenda.
Indeks valuta povezanih sa eurom
Евро индекс: ИнстаФорек технички индикатори

Индекс евра је просечан показатељ промене курса УСД, ГБП, ЈПИ, ЦХФ, СЕК у односу на евро. Постоје два начина за коришћење...


Nazad na listu
Ne možete da razgovarate sada?
Postavite pitanje kroz ćaskanje.
Widget callback