Facebook
 
 

Formula

MACD = (ЕМАs(P) - EMAl(P)),

Signal = SМАa(ЕМАs(P) - EMAl(P)), gde je


ЕМАl(P) je dugoročni eksponencijalni pokretni prosek;

EMAs(P) je kratkoročni eksponencijalni pokretni prosek;

SМАa(P) je kratkoročni jednostavni pokretni prosek;

P cena na zatvaranju.

Korišćenje u trgovini

MACD je klasični tržišni oscilator koji pruža jasne signale i na mirnom tržištu i kada tržište prati trend. U poređenju sa stohastičnim oscilatorom, koji se primenjuje samo prilikom sporednih kretanja, MACD se može koristiti na više načina.

MACD stvara signale kada linija signala preseče MACD liniju.

Ukoliko linija signala (crvena linija) preseče MACD liniju (plava linija) odozdo na gore, to predstavlja signal za otvaranje pozicije kupovine. U slučaju jasnog trenda, trgovinu treba zatvoriti ukoliko linija signala preseče MACD liniju odozgo na dole.

Kada linija signala (crvena linija) preseče MACD liniju (plava linija) odozgo na dole, javlja se signal za otvaranje pozicije prodaje. U slučaju definisanog trenda, trgovinu treba zatvoriti u slučaju obrnutog ukrštanja linija.

Potpuni MACD pruža jasnu sliku divergencije i konvergencije i na osnovu signalne linije i na osnovu linije vrhova histograma.

Boja histograma prikazuje trend koji preovlađuje: crvena linija označava trend opadanja, dok plava linija ukazuje na trend porasta. Zbog toga promena boje linije iz plave i crvenu i obrnuto, predstavlja veoma značajan faktor. Kada histogram preseče nultu liniju potpunog MACD indikatora, to označava da je srednjoročni trend krenuo u suprotnom pravcu.

Potpuni MACD (pokretni prosek konvergencije-divergenicije)

Parametri InstaForex-ovog potpunog MACD-a

Fast_MA_Period = 12

Slow_MA_Period = 26

Signal_MA_Period = 9

Preuzmi


Nazad na listu
Ne možete da razgovarate sada?
Postavite pitanje kroz ćaskanje.