Facebook
 
 

"Harami" je stara japanska reč za "trudnoću". Tela, od kojih se Harami sastoji, su suprotnih boja baš kao i kod obrasca gutanja.

Harami obrazac koji se formira ili nakon trenda opadanja ili pri vrhuncu nakon dugog trenda porasta ukazuje na slabljenje trenda i njegov preokret. Boja male sveće nije važna.

Kada donosi odluke o trgovanju, trgovac treba da uzme u obzir poziciju male sveće u odnosu na dugačko pravo telo prethodne sveće s obzirom da njegova pozicija veoma utiče na značaj samog obrasca.

Postoji Harami obrazac kada dominira prodaja i Harami obrazac kada dominira kupovina

U slučaju Harami obrasca kada dominira kupovina, koji se formira tokom trenda opadanja, telo male sveće je u potpunosti progutano telom velike sveće. To znači da se trenutni trend može promeniti u trend porasta pa bi bilo mudro prodavati.

Harami obrazac kada dominira prodaja u toku trenda porasta ukazuje na preokret u trend opadanja, što će dati mogućnost za kupovinu.

Harami obrazac kada dominira prodaja
Harami obrazac kada dominira prodaja
Harami obrazac kada dominira kupovina
Harami obrazac kada dominira kupovina

Preuzmi


Nazad na listu
Ne možete da razgovarate sada?
Postavite pitanje kroz ćaskanje.