empty
 
 
Harami ukrštanje (Harami Cross)

Oblik Harami grafikona sastoji se od velikog tela sveće koje prati manje telo. Relativna veličina ove dve sveće je ono što Harami čini važnom figurom preokreta. Podsećamo Vas da se dani kada se formira Dodži sveća (to jest kada je cena otvaranja i zatvaranja ista) javljaju kada je tržište sporo i predstavljaju dane neodlučnosti. Zato dani sa manjim telom koji prate dane sa dužim telom takođe predstavljaju neodlučnost na tržištu. Što je više neodlučnosti i neodređenosti veća je verovatnoća da će doći do preokreta trenda. U trenutku kada telo drugog dana postane Dodži, figura grafikona postaje Harami ukrštanje, gde ukrštanje predstavlja Dodži. Harami ukrštanje je pouzdaniji obrazac preokreta od običnog Haramija.

Kako prepoznati obrazac?

  • Dug dan se javlja u toku trenda na tržištu.
  • Drugi dan je Dodži (cene otvaranja i zatvaranja su jednake).
  • Dodži drugog dana je u potpunosti u opsegu sveće prethodnog dugog dana.

Mogući ishodi i psihologija obrasca

Psihologija u osnovi formiranja Harami ukrštanja je slična kao i kod običnog Harami obrasca. Na početku se odigrava jasno uočljiv tržišni trend. Zatim, iznenada, dolazi do preokreta tržišta u okviru jednog trgovačkog dana, bez premašivanja opsega sveće prethodnog dana.

Jedna od mana je zatvaranje tržišta po ceni koja je ista ceni otvaranja. Obim trgovine Dodži dana takođe opada što prikazuje potpunu neodlučnost učesnika tržišta. Dakle, oblik grafikona signalizira veliku verovatnoću preokreta trenda.

Fleksibilnost obrasca

Boja sveće dužeg dana predstavlja pravac trenda. Dodži može imati cene otvaranja i zatvaranja koje se razlikuju za 2 ili 3 procenata (samo ukoliko nema Dodžija u prethodnim podacima).

Obe varijante Harami ukrštanja, dominante kupovine i dominantne prodaje, se svode na jednu sveću na osnovu koje se tumači u većini slučajeva. Telo redukovane jednodnevne sveće može biti znatno duže nego što je dozvoljeno za formacije Suncobran (Paper Umbrella) ili Čekić (Hammer).

Imajte na umu da transformacija potvrđuje prirodu ovog obrasca.

Slični obrasci

Harami ukrštanje takođe može predstavljati početak figure grafikona koje se naziva Uzdizanje (ili Opadanje) tri metode, u zavisnosti od kretanja cene u nekoliko narednih dana. Formacije Uzdizanja i Opadanja tri metode su obrasci nastavljanja koji se javljaju nasuprot signalu koji daje Harami ukrštanje.

Harami obrazac dominantne prodaje
Harami obrazac dominantne prodaje
Harami obrazac dominantne kupovine
Harami obrazac dominantne kupovine

Preuzmi


Nazad na listu
Ne možete da razgovarate sada?
Postavite pitanje kroz ćaskanje.
Widget callback