Facebook
 
 

Kako prepoznati obrazac?

1. Prilikom formiranja trenda prodaje na grafikonu će se pojaviti duga crna sveća.
2. Druga kratka crna sveća nalazi se unutar tela sveće prethodnog dana.

Scenario i ponašanje obrasca

Kada se duga crna sveća pojavi na grafikonu, to znači da je prodaja preuzela kontrolu nad tržištem. Sledeći dan počinje sa većom trgovačkom cenom, onda ona nastavlja da se kreće unutar tela prethodnog dana, a dan se završava sa najnižim nivoom cene. U zavisnosti od jačine prethodnog trenda, obrazac može da ukazuje na slabljenje trenda i signalizira da je najbolje da se izađe sa tržišta.

Fleksibilnost i razvoj obrasca

Dvodnevni obrazac Golub koji se vraća kući nije veoma fleksibilan.

Obrazac se može pretvoriti u dugu crnu sveću sa senkom ispod nje što se ne treba smatrati obrascem preokreta u tržište dominantne kupovine. On predstavlja potvrdu.

Obrazac Harami pripada sličnoj vrsti obrasca, samo što se Golub koji se vraća kući sastoji iz dve crne sveće.

Obrazac Golub koji se vraća kući (Homing Pigeon)

Preuzmi


Nazad na listu
Ne možete da razgovarate sada?
Postavite pitanje kroz ćaskanje.