empty
 
 

Obrazac sveća Visoki skok (Kicking) može biti obrazac preokreta ili u tržište dominantne kupovine ili dominantne prodaje i ne pruža potvrdu uvek. Ovaj obrazac je sličan obrascu Odvajajuća sveća. Međutim, ovi obrasci se razlikuju po tome što Visoki skok prikazuje jaz u cenama otvaranja, umesto njihove jednakosti.

Obrazac preokreta u tržište dominantne kupovine Visoki skok jeste crna marubozu sveća (dugo crno telo bez senke sa jedne strane) praćena belom marubozu svećom (dugo belo telo bez senke sa jedne strane).

Obrazac preokreta u tržište dominantne prodaje Visoki skok jeste bela marubozu sveća praćena crnom marubozu svećom.

Neki japanski analitičari kažu da se cena uvek kreće ka dužoj sveći bez obzira na trend. Osim toga, pravac trenda nije od velike važnosti za ovaj obrazac kao što je važan za druge obrasce japanskih sveća.

Kako prepoznati obrazac?

1. Marubozu sveća jedne boje praćena je marubozu svećom druge boje.

2. Između dva dana postoji jaz.

Scenario i ponašanje obrasca

Tržište prati trend, ali se sledećeg dana javlja jaz cene. Tokom tog dana cena se nikad ne vraća na trgovački opseg prethodnog dana, a nakon toga se zatvara sa još jednim jazom.

Fleksibilnost i razvoj obrasca

Obrazac Visoki skok nije fleksibilan. Kada između trgovačkih dana nema jaza, formiraće se obrazac razdvajajuće sveće ili obrazac nastavka.

Obrazac preokreta u tržište dominantne kupovine pretvara se u dugu belu sveću koja ukazuje na dominiranje kupovine.

Obrazac preokreta u tržište dominantne prodaje pretvara se u dugu crnu sveću koja se smatra dominiranjem prodaje.

Slični obrasci su obrasci razdvajajući sveće. Razlika je u tome što obrazac Visoki skok ne prikazuje jaz i on je obrazac nastavka sveće.

Obrazac Visoki skok - verzija kada dominira kupovina
Obrazac Visoki skok - verzija kada dominira kupovina
Obrazac Visoki skok - verzija kada dominira prodaja
Obrazac Visoki skok - verzija kada dominira prodaja

Preuzmi


Nazad na listu
Ne možete da razgovarate sada?
Postavite pitanje kroz ćaskanje.
Widget callback