Facebook
 
 

Formula

MACD = (ЕМАs(P) – EMAl(P)),

Signal = SМАa(ЕМАs(P) – EMAl(P)), gde je


ЕМАl(P) eksponencijalni pokretni prosek cene u toku dužeg perioda;

EMAs(P) eksponencijalni pokretni prosek cene u toku kraćeg perioda;

SМАa(P) ublaženi (korigovani) pokretni prosek perioda kraćeg od razlike ostalih pokretnih proseka;

P – cena zatvaranja.

Koršćenje u trgovini

MACD je klasični oscilator tržišta iz grupe indikatora koji se isto ponašaju i u ravnom kretanju i u kretanju trenda. Ukoliko ga uporedimo sa oscilatorom Stohastikom, koji se primenjuje samo kada se cena kreće bočno, MACD je višefunkcionalan.

Glavni signal koji indikator stvara jeste kada linija MACD-a preseče liniju signala. Kada linija signala (crvena linija) preseče liniju MACD-a (plavu liniju) na gore, to pokazuje trenutak koji je pogodan za otvaranje kratkoročnih pozicija. Tokom kretanja trenda transakcije treba da zatvorite kada dođe do obrnutog sečenja linija.

Klasični MACD indikator nije pouzdan kada koristite konvergenciju/divergeniciju u trgovini. Za ovu svrhu je bolje koristiti MACD histogram.

Najpogodniji vremeski okviri za MACD sa standardnim (neoptimizovanim) podešavanjima jesu H4, dnevno, nedeljno.

MACD indikator

InstaForex parametri trolinijskog MACD-a

FastEMA = 12

SlowEMA = 26

SignalSMA = 9

Preuzmi


Nazad na listu
Ne možete da razgovarate sada?
Postavite pitanje kroz ćaskanje.